Sunday, 30 October 2016

Letindor - fragment 0


Vrata nemaš u ovome svijetu dok ih ne nacrtaš. Slikati se može rječju i Tišinom. Slikom, zvukom i mirisom. Sa dodirom. I toplinom. Oblikom se isto priča, ali najviše Blizinom.  

Ugledah Je jedne noći kao Vječnost ... prođoh tada granicu i već je kasno, NULTA mi je godina ni brojati nisam poč’o, a već živjeh strasno Ti poželi Ljubav tako jer šta će ti strah, najdublje i najbolje ljubi kao što je Dah ♫

Kao žena neiskusna i ljubavi gladna
domaćica izbavljena željna svega, očarana
Duša moja bila je
i konji Joj, kočije i Viši Um ...

da, knjiga mi slavi Nju i 
pobjedu Vječnosti nad konačnim.

...

Tri su sredstva čovjeku do 
konačna
OSLOBOĐENJA:
Um-Srce i Djela,
Snaga prikupljena
kad:
Um prije
od mišljenja vrijeme mi je
Djelo k’o Oslobođenje
spoj sa Sobom 
u Svjesnosti Vječnosti je
Ljubav kao
samoiskupljenje.

Letindor

No comments:

Post a Comment