Thursday, 27 October 2016

Letindor - fragment 1


po Srcu ga zvahu da l’
Filosof je, Pjesnik, Ratnik
ili bješe On Ljubavnik il’
Romantik!? A Umjetnik!
Reci Ti.

ooo, ubiše loši zvuci da se jedva vučem kući, stojim, gaze u galopu ljudi zato ošinuću pjesmom glupost slovom koje iznijela je duga šetnja i regija označena nad Ponorom predjela mi Beskonačna s malo Svjetla odnekuda Jednog Bića k’o ne-Bića što za sobom tragalo je u mišljenom krugu Ono zaigrano uz Nebesku prugu kada neobično maštalo je Vječnost preći u jednome cugu to upitao sam: Sa kim igra, sa kim igra!? - ostalo je Nepoznato. 

Igram sad i ne znam ŠTA u magli je gustoj s maskom filosof kraj pjesnika Put je dug sa nešto Uma i razuma smrtna nebitna koliko od Duha i davanja mi za pjevanje ove knjige pomogla je u mnogome raznovrsna riznica događanja uz interno proživljene zabilješke Duše, šetnje duge, mjesta ushićenja, boli ćutnje sukoba u želji ličnog i slabosti već ne-Bića odmakla od Apsoluta, smrtna tu, a Besmrtna uz crtanje pojedinih tvorevina filosofske i književne zadužbine onih što po sebi nisu žudjeli za smrtnom slavom koliko za kolijevkom iz koje su tekli u Tišini vapivši za Onim čije su Suštine ili pak Sudbine Lik i ovo pomoglo je djelo kao djelo moje njegovo il’ njeno tijelo vozilo je i odijelo brava - KLJUČ, a manje od Istine dijela stvarnosti što sobom se poklanja ili budi Umom Srca Bitno stavljena u subjekt. Jedan kao bezbroj je osvježivača ovo nekoga pokretača što dozvoli ili shvata bezazlenu igru Duha usred šaha, a robiju pri-vremenu ZATVORENOSTI iznutra i izvana još ne shvata smislom kazne ili kraha što je takvom osjećaju nam OBLICI izdvojeni u talase Vječna Mora dok iznutra radosno ga zapljuskuju, draže da li ti talasi nešto traže? Tek je samo jedna ovo žrtva mene koji ne postojim zbilja osim hramom Vječna Lika pojavnosti mi oblika vaskolika postojanja protežnosti i sebične Duhom misli odaslane odnekud za Vas u Jednom što i je i NIJE samo izvolite u sopstvenom krugu ovo Duh vriJedan je zaigrani i sa njime Viši princip je bivanja taj što NIJE jer mi Vječno u Njemu smo vrijeme kao magla koja dugo leži TRENUTAK da Dobar bježi u snu avet prošlog, a  i budućega reži, neka, ni od toga ti NE bježi! ♫

Letindor

No comments:

Post a Comment