Saturday, 12 November 2016

Derida … i ja


Dekonstrukcija nije destruktivna. Ne poništenje. 
Odložiti značenja riječi valja za početak 
zar
tu nema ničeg izvan teksta (govornog i medijskoga) Deridi, zatim, ima i samo izvan teksta - oba važe. Tekst je medij da prenese svjetlo ili da ostavi. Ovdje nisu suprotnosti zaigrane zatim jedna tek priznata. Svijet je govor - istinit je, tu istina samo fali. Pred očima nedostatak onoga je koji vidi. I negativ. Zar je obezvrjedit život neka snaga i zar zvati metafizika je? Sa životom biti iskren to je nešto, koji život? Vječnog ili je prolaznog? Uzmi oba.

Poredak je dvostruk: pojmovan - nepojmovni
zar oboje nije opet filosofsko!
makar ćutnja.
Preokret je, premještanje, dvostruk pokret
u komadu
ne binarno već hegelski je dodatak silogizmu:

A = A
i
A = ne-A

Za ostala slova ovo ne važi: B, C, D, ... ako su samo pojedina.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment