Saturday, 26 November 2016

Platonizam i hrišćanska religija


Religija je povijesna više i u tom smislu oslabljena, jer Vjera je čisti događaj. Alfa i omega. Hexys je krug. Filosofski se može i Platon razmotriti u smislu religije Hrista  ...

U konačnom jeste materijalno, al’ ima izlaz u Beskonačno. Da l’ Povratak? Opet neko Transcendentno - nije u materijalnom iskustvu, al' je ISKUSTVO. Transcendentni i natčulni je Božanski Um NOUS, umovanje, Aristotelova, još i prije Platonova Θeoria gledanja u samu Suštinu stvari, kasnije i kontemplacija, zatim skolastička spekulacija i bliska s Idejama (formi Dobra) meditacija, prilaz je razum (staro-grč. dianoia), u dnu je mnijenje subjektivno i kolektivno uvjerenje, ubjeđenje, slikovito predstavljanje, nagađanje (eikasia), slike u vodi, fantazija ima i više stepenika. 

Nećemo brkati Vjeru ovdje sa uvjerenjem (ubjeđenjem), nagađanje takođe nećemo brkati ni s pjesništvom, nagađanje bliže je samom diskursu. 

Tu je i Logosovo ozbiljenje u svijetu, Logos u funkciji natčulnog Nousa - Božanskog Uma iz kog sve proizlazi. Kod Platona treba disciplina za uzlaženje, od sebe stvaramo podobne, ne još uvijek odabrane. Kod Platona ne može proći mnoštvo, republika jeste, ali sa vrsnim. I razboritim (staro-grč. fronezis). Ne nasljeđem, demokratski i rob može postati vrstan, i postani. Platonski. Dakle, i Platon je za mase, ne kao hrišćanstvo, dostignuće je ARISTOI. Platonizam, kažu, imao je ograničeno područje djelovanja, ali i hrišćanstvo ima pozvane mnoge, malo odabranih. Mukotrpan je platonski put, filosofski, ne obećanje, Punoća života, i ne znamo za kog dostupna je. Pa, izvol’te. 

Prevladavanje svijeta, uzdizanje Duše i misticizam, miriše na platonizam. Platon je vidio Jedinstvo, dvojstvo i trinitet. Njegovo trojstvo nije božanski objašnjeno. Pra-tijela se grade od trokutova iz tetrade (tetraedar s bazom trougla). Svijet. I dalje brojčano promišlja Platon. Hrišćanski Otac je platonsko Dobro. Logos je Sin hrišćanski i carstvo Ideja proizvod prvi Božijeg Bitka. Bog drži početak, kraj, sredinu, tri LOGOI, a to su dijelovi Cjeline. Tri Logoi jesu Sin k’o Svjetska Duša. Tri je KRUG i Bogu se vraća Trinitet. Više trojstvo su: Jedno, Logos i Duša. Ili: Dobro, Um i Duša. Ovaj redoslijed i nije prosto linearan pa Duša ide i iznad Uma, čini mi se. Utjelovljuje se Bog, Obožuje se čovjek. Dva su smjera. Poslužuje se hrišćanstvo Platonom, i te kako. Hrišćansvo se priključuje na antičku dijalektiku Duše. Apsolutni Bog je tako hipostazirano (staro-grč. ipostazis) jedinstvo kod Platona i zatim njegova učenika Aristotela. Platon traži život u Cjelosti. Savršenost. Uzija (staro-grč. ousia), dinamis i energei (avgustinovski: esse, nosse, velle) je isto trojstvo Aristotela. Platon zadržava Mistiku (staro-grč. μυστικός) kao prebivanje u Istini, iniciranost.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment