Monday, 5 December 2016

Albert Pike - Moral i Dogma


Albert Pike, general južno-američkih konfederalnih snaga u građanskom ratu, naravno, nije najstariji ni najznačajniji mason no, uradio je neke, kažu značajne, korake u osvježenju starog Škotskog masonskog reda osnovanog u Francuskoj. Bio je Sovereign Grand Commander of South Jurisdiction, a ne Veliki Mastor. Unutrašnji je i vanjski krug (zbunjuju mediokriteti), kao u pitagorejskim školama antike. 

Sila neregulisana ili loše regulisana, nije samo izgubljena u praznini, kao kad barut sagorijeva na otvorenom vazduhu, ili kao što se para rasprši neograničena naukom, već može biti upečatljiva u mraku, kao kad barut eksplodira, varnice se raspršuju u susrtetu s vazduhom, puška trza unazad i pravi modrice. To je uništenje i propast. To je vulkan, zemljotres, ciklon, tu nema rasta ni napretka. To je oslijepeli Poliphemus, nasumični udar, strmoglavi pad među oštre stijene usljed zamaha sopstvenog udaraca. Slijepa sila ljudi je sila koja se mora ukrotiti, racionalno koristiti, kao što slijepa sila pare, koja podiže tromo gvozdeno oružje i okreće velike točkove, napravljena da nosi pušku i topove, ujedno može da se koristi i za tkanje najfinije čipke. Ona mora biti regulisana intelektom. Intelekt je za ljude, to je ljudska Sila, on je tanka igla kompasa na brodu njegove Duše, koji, vječno savjetovan ogromnom masom drveta i gvožđa, ukazuje uvijek na sjever. Da bi napala tvrđave koje su izgrađene na svim stranama protiv ljudske rase pomoću sujeverja, despotizma i predrasuda, sila mora imati mozak i Zakon. Tada njegova smjela djela proizvode trajne rezultate, a postoji i stvarni napredak. Zatim, tu su i uzvišena osvajanja. Misao je Sila, a filosofija je energija, koja pronalazi svoj cilj utičući na poboljšanje čovječanstva. Dva velika motora su Istina i Ljubav. Kada su ove sile kombinovane, vođene intelektom, i regulisane pravilom prava i pravde, i kombinovane sistematskim pokretom i naporom, dobro pripremljena velika revolucija će u određeno doba početi da maršira. Moć sopstvenog Božanstva leži u ravnoteži sa Njegovom Mudrošću. Tada je jedini rezultat, Harmonija.

Kada Sila nije dobro regulisana, tada revolucija dokazuje neuspjehe. Zbog toga postoje tako često ustanci, koji počinju dolazeći kao nabujale rijeke koje se slivaju sa visokih planina koje dominiraju nad moralnim horizontom Pravde, Mudrosti, Razuma i Prava, koji su izgrađeni od najčistijih snježnih ideala i nakon dugih padova sa jedne stijene na drugu, nakon što se pojavilo reflektujuće nebo u svojoj prozirnosti, rijeka tad biva nabujala sa stotinu pritoka, u svom veličanstvenom putu trijumfa i iznenada se gubi u živom blatu, kao reka Kalifornija u pijesku. Dalji marš ljudske rase zahtijeva da visine oko njega plamte plemenitom i trajnom lekcijom hrabrosti. Smjeli podvizi zasjenjuju istoriju i oblikuju jednu klasu vodećeg svjetla čoveka. Oni su zvijezde i blistaju u velikom moru elektriciteta, silom svojstvenom ljudima. Da teže, da hrabre sve rizike, da nestanu, da istraju, da bude istinsko sopstvo, da se uhvate u koštac, prsa u prsa sa sudbinom, da iznenadan poraz sa malo terora inspirišu, da se suprotstave nepravednoj moći, da prkose opijenom trijumfu, ovo su primjeri kada narod ima potrebu za svjetlošću koja će ih elektrifikovati. Postoje ogromne sile zla u velikim pećinama koje se nalaze ispod društva, sile gnusne degradacije, bijede, jada i nemaštine, poroka i zločina koji ima težak miris, koje se kuvaju u mraku u toj populaciji ispod ljudi, ispod velikih gradova. Tamo nestaje nezainteresovanost, tamo svako zavija, pretražuje, pipa i izjeda za sebe. Taj narod ima dvije majke, obje maćehe: Neznanje i Mizerija. Želja je njihov jedini vodič, s apetitom oni žude isključivo za zadovoljstvom. Ipak, čak i oni mogu biti zaposleni. Sitan pijesak koji gazimo, ako bacimo u peć, istopimo i pročistimo vatrom, može da postane sjajan kristal. Oni imaju brutalnu snagu čekića, ali njihovi udari pomažu velikoj stvari, kad udaraju okvir linije prateći pravilo utvrđeno pomoću mudrosti i diskrecije. Ipak, ovo je i velika sila naroda, ovo je titanska moć giganata, da gradi utvrđenja tirana, koji su oličeni u svojim vojskama. Otuda mogućnost takve tiranije, kao onih o kojima je rečeno, da ‚‚Rim smrdi gore pod Vitelijom nego pod Sulom. I pod Klaudijem i pod Domicijanom postoji deformitet nedostojnosti korespodentan ružnoći tiranije. Nečistoća robova je direktan rezultat gnusnih nedostojnosti despota. Njihova malarična isparenja skupljaju savjest koja reflektuje gospodara, javne vlasti su nečiste, srca su propala, savjest je umanjena, duša slabašna. Tako je bilo i pod Karakalom, i pod Komodom, i pod Heliogabalusom, dok za vrijeme Rimskog Senata, i pod Cezarom, dolazi samo gnusan smrad svojstven Orlovom gnezdu. To je snaga naroda koja održava sve ove despotizme, one najniže, kao i one najbolje, ta sila djeluje kroz vojske, a ona često porobljava prije nego što oslobađa. Despotizam tamo primjenjuje pravilo. Sila je buzdovan od čelika u sedlu viteza ili u oklopu biskupa. Pasivna pokornost pomoću sile podržava prijesto i oligarhiju, španske kraljeve i venecijanski senat. U vojsci zadobijenoj pomoću tiranije nalazi se ogromna suma potpune slabosti i tako čovječanstvo plaća rat protiv čovječnosti, uprkos čovječnosti. Ljudi se dobrovoljno potčinjavaju despotizmu, radnici podonose prezrenje, vojnici bičevanje, stoga je ta bitka izgubljena, a narod često postiže napredak. Manje slave znači više slobode. Kada bubanjevi ćute, razum ponekad govori. Tirani upotrebljavaju silu ljudi da porobe i potčine, da podjarme ljude. Onda oru s njima, kao što to čovjek radi sa upregnutim volovima. Tako se duh slobode i inovacija smanjuje pomoću bajoneta, principi ostaju nijemi od udara topovskog đuleta, dok se monasi miješaju sa vojnicima, a Crkva (koja god) postaje militantna i ushićena, pjevajući Te Deums za pobjedu nad pobunom. Vojna sila, koja nije podređena civilnoj vlasti, opet čekićem ili buzdovanom sile, nezavisno od pravila, naoružana je tiranijom, biva rođena potpuno odrasla, kao što je Atena iznikla iz glave Zevsa. Dinastije se mrijeste, a počinju da trule sa Cezarom u Vitelija i Komoda. To vodi do toga da današnji dani počinju tamo gdje su ranije dinastije završavale svoje dane. 

Ljudi neprekidno upotrebljavaju ogromnu snagu, samo što završavaju u ogromnoj slabosti. Snaga ljudi se iscrpljuje u nedogled produžavajući stvari dugo do mrtvila, tako što se upravljanje čovječanstvom vrši pomoću stare preparirane mrtve tiranske Vjere, obnovljene dotrajalom dogmom, izbljedjelom pozlatom crvljivih hramova, izbjeljivanjem i crvenenjem drevnog i jalovog sujevjerja, čuvanjem društva množenjem parazita, produžavanjem zastarjelih institucija, sprovođenjem obožavanja simbola kao stvarni način spasenja, vezivanjem mrtvog leša prošlosti, usta na usta, sa živom sadašnjosti. Zbog toga je jedna od žrtava čovječanstva da bude osuđeno na vječnu borbu sa fantomima, sa sujevjerjem, slijepim pristalicama, licemjerima, predrasudama, formulama grešaka, kao i molbama tiranije. Despotizam, viđen u prošlosti, postaje ugledan, kao i planina, načičkana vulkanskim stijenama, čvrsta i izuzetno teška, koja posmatrana kroz izmaglicu distance izgeda plave boje, glatka i lijepa. Jedan pogled na tamnice tiranije vrijedi mnogo, on može da odagna iluzije i stvori svetu mržnju prema despotizmu, i usmjeri silu ispravnije nego najelokventniji tomovi. Francuzi bi trebali da imaju očuvanu Bastilju kao trajnu lekciju, Italija ne bi trebala da uništi tamnice Inkvizicije. Sila ljudi održava Moć koja gradi svoje sumorne ćelije, i smješta žive u svoje granitne grobove. Sila ljudi ne može, pomoću svojih nesputanih i grčevitih aktivnosti održati i nastaviti aktivnost i postojanje slobodne vlade, jednom formirane. Ta sila mora da bude ograničena, uzdržana, prenešena distribucijom u različite kanale, kao i kružne tokove, ka izlazu, odatle je izlaz zakon, akcija, i odluka države, kao što mudri drevni egipatski kraljevi prenose različitim kanalima, pomoću pod-podjela, nabujalu vodu Nila, primoravajući je da oplodi i ne devastira zemlju. Mora postojati norma, Zakon i Pravilo, ili Kolosjek, ustav i Zakon, u okviru koga javna sila mora djelovati. Napravi pukotinu, bilo koju, i veliki parni čekić će svojim brzim i teškim udarcima, smrviti svu mašineriju do atoma i najzad, istrgnuta javna sila, odletjevši daleko, počiva inertna i mrtva usred ruševine što je skovana. Sila naroda ili volja naroda, u akciji i djelovanju, koju simbolizuje čekić, koja je regulisana i vođena pomoću djelovanja u granicama Zakona i Reda, koja je simbolizovana 24-inčnim pravilom, ima svoje plodove Slobode, Jednakosti, i Bratstva, slobodu regulisanu zakonom, jednakost u pravima u oku zakona, bratstvo sa svojim dužnostima i obavezama, kao i njegovim prednostima. Ubrzo ćete čuti o grubom ‚‚kamenu" i Savršenom kamenu, kao o djelu dragulja Lože. Za grubi kamen se kaže da je dobijen iz kamenoloma u grubom i prirodnom stanju, a za Savršen kamen se kaže da je spremljen rukama radnika, koji je prilagođen pomoću alata družine zanatlija. Objašnjenja ovih simbola su data od strane Jorkširskog Reda. Grub kamen su ljudi, kao masa gruba i neorganizovana. Savršen kamen ili kubni kamen je simbol savršenstva, tj. država, vladari čije moći proizilaze iz saglasnosti vlade, gdje ustav i zakon govore volju naroda, vlada se harmonično, simetrično, efikasno, moćima pravilno distribuiranim i uredno podešenim u ravnoteži. Ako opišemo kocku na ravnoj površini ovako: imamo tri vidljiva lica, i devet spoljnih linija, povučenih između sedam tačaka. Kompletna kocka ima još tri lica, čineći šest, još tri linije, čineći dvanaest, i još jednu tačku, što čini osam. Broj 12 obuhvata svete brojeve: 3, 5, 7 i 3 puta 3, ili 9, a proizvodi se dodavanjem svetog broja 3 na 9, dok njegove sopstvene cifre 1 i 2, jedinica ili monada i diada, kada se saberu zajedno, čine isti sveti broj 3, on je nazvan savršenim brojem, a kocka je postala simbol savršenstva. Proizvedena pomoću sile, postupajući pomoću pravila, kuje se u skladu s linijama koje mjeri mjerač, od grubog kamena, što je odgovarajući simbol sile naroda, izražen ustavom i zakonom države, tri su vidljiva lica države koja predstavljaju tri odjeljenja, izvršna, koja izvršavaju zakone, Zakonodavna, koja prave zakone, Pravosudna, koja tumače zakone, primjenjuje i sprovodi između čovjeka i čovjeka, i između države i građana. Tri nevidljiva lica su Sloboda, Jednakost i Bratstvo, i trostruka je duša države, njena vitalnost, duh i intelekt. 
Iako Masonerija nije uzurpirala mjesto majmunske vjere, molitva je ključni dio naših ceremonija. To je težnja duše ka Apsolutnoj i Beskonačnoj Inteligenciji, koja je Jedno Vrhovno Božanstvo, većinom slabo i malo razumljivo, okarakterisano kao Arhitekta. Pojedina učenja čovjeka su usmjerena ka Nepoznatom: misli, meditacija, molitva. Nepoznato je okean, a savjest je kompas. Misao, meditacija i molitva, su veliki misteriozni podešavači igle, to je duhovni magnetizam koji na taj način povezuje ljudske duše sa Božanstvom. Ovo veličanstveno ozračavanje duše probija kroz sjenku ka svjetlosti.

(Džejms Anderson, škotski ministar prezbiterijanski, pozajmio je frazu, Veliki Arhitekta Univerzuma, od Džon Kalvina (1506–1564) i uveo u Slobodno Zidarstvo. Kalvin je neprestano koristio ovu frazu u svojim komentarima na Psalme na svom Institutu za Hrišćansku religiju)

To je samo ruganje kada kažem da je molitva apsurdna, jer nije moguće za nas, da putem nje, ubijedimo Boga da promijeni svoje planove. On proizvodi poznate i željene efekte pomoću instrumenta sila prirode, a to su sve Njegove sile. Naše sopstvene sile su dio njih. Naša slobodna djela i naša volja su sile. Mi ne prestajemo da činimo apsurdne napore za postizanje bogatstva ili sreće, produžavanje života, ili da održimo zdravlje, iako ne možemo bilo kojim naporom da promijenimo ono što je predodređeno. Ako je napor takođe predodređen onda nije manji napor ako je načinjen našom slobodnom voljom. Dakle, isto tako, molimo se! Volja je sila. Misli su sile. Molitva je sila. Zašto ne bi trebalo da bude zakon Božiji, da ova molitva, kao i Vjera i Ljubav, ima svoje posljedice? Čovjek ne može da se shvati kao polazna tačka, niti može da se shvati cilj njegovog progresa, bez dvije velike sile, Vjere i Ljubavi. Molitva je uzvišena. Orison koji preklinje i zahtijeva je ništavan. Odricanje efikasnosti molitve, znači poricati Vjeru, Ljubav i Trud. Ipak, efekti su proizvedeni, kada ruka pokrenuta našom voljom baci šljunak u okean, neprestano, i svaka izgovorena riječ je registrovana za vječnost u nevidljivom vazduhu. Svaka Loža je Hram, i kao Cjelina, i u njegovim simboličnim detaljima. Sam Univerzum napaja čovjeka modelom za prvi Hram uzgojen u Božanstvu. Uređenje Solomonovog Hrama, simboličnim ornamentima koji formiraju njegovu glavnu dekoraciju, i haljina Visokog Sveštenika, svi se pozivaju na uređenje Univerzuma. Hram je sadržao mnoga obilježja godišnjih doba: Sunce, Mjesec, planete, sazviježđa Veliki Medvjed i Mali Medvjed, Zodijak, elementi i drugi dijelovi svijeta. To je majstor ove lože Univerzuma, Hermes, čiji je Khurum predstavnik, koji je jedan od svjetala Lože. Što se tiče simbolizma nebeskih tijela, i svetih brojeva, izgleda Hrama i njegovih detalja, moraš strpljivo čekati dok ne budeš napredovao u Masoneriji, i u međuvremenu ostvariš svoj intelekt proučavajući sve detalje za sebe. Učiti i tražiti da se pravilno tumače simboli Univerzuma je djelo mudraca i filosofa. Takođe treba dešifrovati pisma Boga i prodrijeti u Njegove misli. To je ono što se traži i odgovora u našem katehizmu (poučavanje u vjeri u obliku pisanja i odgovora), u odnosu na Lože. Loža je definisana da bude ‚‚skup masona, propisno okupljenih, koji imaju Svete Spise, Kvadrat, i Kompas, kao i statut, ili nalog za ustav, koji ih ovlašćuje za rad.” Soba ili mjesto u kome se sreću predstavlja jedan dio Hrama Kralja Solomona, koja se takođe zove Loža. Hram je podržan sa tri velika stuba, Mudrost, Sila ili snaga, i Ljepota, koga predstavljaju Majstor, Viši Upravnik, Upravnik Junior, a za njih je rečeno da su stubovi koji podržavaju Ložu jer Mudrost, Snaga, i Ljepota, su savršenstavo svega i ništa ne može izdržati bez njih. Neophodno je da postoji Mudrost da razumije, Snaga da podrži, Ljepota da obožava sve važne i bitne poduhvate. Ne znate li, kaže Apostol Pavle, da hram Božiji i Duh Božiji prebivaju u vama? Ako ko skrnavi hram Božiji, Bog će ga uništiti, jer hram Božiji je svijet, koji hram ste vi? Mudrost i Moć Božanstva su u ravnoteži. Zakoni prirode i moralni zakoni nisu puka despotska ovlašćenja Njegove Svemoguće volje, jer, onda bi ih On mogao promijeniti, i red bi postao poremećaj, dobro i pravo bi postalo zlo i naopako, iskrenost i odanost bi postali porok, a prevara, nezahvalnost i porok, vrline. Svemoguća moć, beskrajna, samopostojeća, ne mora nužno biti ograničena na dosljednost. Njegovi dekreti i zakoni ne mogu biti nepromjenljivi. Zakoni Božji nisu obavezni za nas zato što su to djela Njegovih moći ili izraz Njegove volje, već zato što oni izražavaju Njegovu beskrajnu mudrost. Oni nisu u pravedni jer su to Njegovi zakoni, već su Njegovi zakoni jer su pravedni. Rezultat ravnoteže beskrajne mudrosti i beskrajne sile je savršena harmonija, u fizičkom i moralnom univerzumu. Mudrost, Moć i Harmonija predstavljaju jednu masonsku trijadu. Oni imaju i druga duboka značenja, koja će se jednog trenutka otkriti tebi. Što se tiče običnog i opšteg objašnjenja, može se dodati da se mudrost Arhitekte prikazuje u kombinovanju, onako kako samo najvještiji Arhitekta može da uradi i onako kako je Bog svuda uradio, npr. u stablu, ljudskom skeletu, jajetu, u ćelijama saća, snagom, s milošću, lepotom, simetrijom, proporcijom, svjetlošću, ornamentikom. To je, takođe izraženo u savršenstvu besjednika i pjesnika, da kombinuje silu, snagu, energiju, s blagodatima stila, muzičkim ritmom i ljepotom likova, igrom i zračenjem ideja i mašte, u državi, ratoborna i industrijska sila naroda, i njihova titanska snaga, mora biti kombinovana s ljepotom umjetnosti, naukom i intelektom, ako bi država ovo izgradila do nivoa visoke izvrsnosti, ljudi bi zaista mogli da budu slodbodni. Harmonija u ovom, kao i u svemu Božanskom, u materijalnom, u ljudima, rezultat je ravnoteže simpatije i antipatije, ravnoteže djelovanja suprotnosti, dok jedna Mudrost iznad svih drži zrak skale. Pomiriti moralni zakon, ljudsku odgovornost, slobodnu volju, sa apsolutnom moći Boga, i postojanje zla sa Njegovom apsolutnom mudrošću, dobrotom i milošću – je velika enigma Sfinge. 
Ti si otvorio Ložu između dva stuba u predvorju Hrama, na svakoj strani velike istočne kapije. Ovi stubovi, od bronze, četiri prsta široki i duboki, bili su, prema najizvornijem računu – u Prvoj i u Drugoj knjizi o Kraljevima, potvrđeni u Jeremiji, osamnaest lakata visoki. Glavica stuba je ukrašena narom od bronze, prekrivena opletom mrežice, i ukrašena vjencem od bronze, izgleda da imitira oblik lotosove sjemene–posude ili egipatskog ljiljana, svetog simbola Hindusa i Egipćana. Stub ili kolona sa desne strane, ili na jugu, nazvan je, hebrejskom riječi, u našem prevodu Biblije, Jakin: a stub sa lijeve strane nazvan je Boaz. Ovi stubovi su imitacije, Khu_ru_ma, Tirskog umjetnika, velikih stubova posvećenih Vjetru i Vatri, na ulazu u čuveni hram Malkarth, u gradu Tiru. Uobičajeno je, u Loži Jorkširskog Rituala, vidjeti nebeski globus na jednoj, i zemaljski globus na drugoj strani, ali se oni ne garantuju, ukoliko objekat treba da imitira dva originalna stuba Hrama. Ponekad se mogu videti merdevine naslikane sa devet ljestvica, kako se na njihovom dnu Jakov odmara na Zemlji, njen vrh se nalazi u oblacima, iznad njih sijaju zvijezde, njen vrh doseže do Nebesa, a Anđeli Božiji se penju i silaze niz njih. Drevni drže do toga, da bi se ljudska Duša vratila svom izvoru u Beskonačnom, ona mora da se uzdigne, kao što je i sišla, kroz sedam sfera. Merdevine pomoću kojih se duša ponovno uzdiže na Nebo, imaju, prema Marsiliju Fičiniju (Renesansa, kod Medičijevih), u njegovom komentaru na Platonovu Eneadu, sedam stepeni ili stepenica, a u Mitraičkim Misterijama, donešenim u Rim pod carevima, merdevine, sa sedam prečki, bile su simbol koji se odnosi na uspon ljudske Duše kroz sfere sedam planeta. Jakov je vidio duhove Božije kako uzlaze i silaze na njima, i iznad njih je vidio Božanstvo Lično. Mitraičke Misterije su se slavile u pećinama, gdje su bile označene kapije u četiri tačke Zodijaka, dvije na ekvinocij i dvije na solsticij, bile su prikazane i sedam planetarnih sfera, kroz koje duše moraju proći silazeći sa Neba, od fiksnih zvijezda u elemente koji obavijaju Zemlju, a bile su obilježene i sedam kapija, po jedna za svaku planetu, kroz koje duše prolaze, kada silaze ili se vraćaju nazad.

Masonstvo ima svoje zapovjesti, koji su Zakon za njihove članove, to su:

. Bog je Vječna, Svemoćna, Nepromjenjiva Mudrost i Vrhunska Inteligencija i neiscrpna Ljubav. Ti ćeš Ga obožavati, poštovati i voljeti! Njemu u čast praktikovaćeš vrline!
. Tvoja religija biće, da činiš dobra djela, jer je to tebi zadovoljstvo, a ne samo zato što je to tvoja dužnost. Da bi postao prijatelj mudrom čovjeku, slušaćeš njegova pravila! Tvoja duša je besmrtna! Nećeš učiniti ništa da je degradiraš!
. Neprestano ćeš ratovati protiv poroka! Nemoj činiti drugima, ono što ne želiš da drugi čine tebi! Bićeš potčinjen svojoj sudbini, i držaćeš upaljeno svjetlo mudrosti!
. Poštovaćeš svoje roditelje! Ukazaćeš obzir i poštovanje starima! Upućivaćeš mlađe! Štitićeš i braniti djecu i nevine!
. Cijenićeš svoju ženu i svoju djecu! Voljećeš svoju zemlju, i poštovati njene zakone! 
. Tvoji drugovi će tebi biti, drugi ti! Nesreća te neće udaljiti od njega! Učinićeš za njegovo sjećanje, ono što bi učinio za njega, da je živ!
. Izbjegavaćeš i pobjeći od neiskrenog prijateljstva! Svuda ćeš se uzdržavati od neumjerenosti! Plašićeš se da to ne bude uzrok mrlje na tvom sjećanju!
. Nećeš dozvoliti strastima da postanu tvoji gospodari! Učinićeš da strasti drugih budu korisna lekcija, tebi! Bićeš popustljiv prema greškama drugih!
. Mnogo ćeš slušati: Malo govoriti: Djelovati dobro. Zaboravićeš uvrede! Pružićeš dobro kao odgovor na zlo! Nećeš zloupotrijebiti svoju snagu, niti svoju superiornost!
. Učićeš da upoznaš čovjeka, da bi na taj način naučio da upoznaš sebe! Uvijek ćeš tražiti saobrazno vrlini! Bićeš jednostavan! Izbjegavaćeš nerad!

Ljudi mogu izdržati vojnu uzurpaciju i pokorena država kleči državi i nosi jaram, dok je pod stresom nužnosti, ali kad nužnost nestane, ako je narod spreman da bude slobodan, potopljena zemlja će isplivati na površinu i ponovo će biti obnovljena, a tiraniji će istorija donijeti presudu, da je ubica svojih žrtava. Šta god da se dešava, treba da imamo vjeru u pravednost i odbačenu Mudrost Božiju i nežnu Ljubav za one koji su u zabludi. Bog čini vidljivim ljudima svoju volju u događajima, nejasnim tekstovim, napisanim misterioznim jezikom. Čovjek na žalost, prevodi ove spise odmah, brzopleto, netačno, s puno grešaka i propusta, i preskočenih čitanja. I tako, vidimo kratak put duž luka velikog kruga! Nekoliko umova razumije Božanski jezik. Dok najmudriji, najmirniji, najdublji, dešifruju hijeroglife polako, kada stignu do kraja sa svojim spisom, možda je potreba za takvim spisom odavno prestala, jer su se u međuvremenu u javnosti pojavili već dvadesetak sličnih spisa, uglavnom netačnih, i naravno široko prihvaćenih i popularanih. Iz svakog prevoda se rađa partija, iz svakog pogrešnog tumačenja frakcija. Svaka partija vjeruje, ili se pretvara da ima originalni spis, i svaka frakcija vjeruje ili se pretvara da i sama posjeduje svjetlost. Štaviše, frakcije zasljepljuju ljude, koji strijeme ispravnosti, greške su odlični projektili, udaraju vješto, svom snagom i nasiljem što izviru iz lažnog rezonovanja gdje god žele u logiku kod onih koji brane pravednost, one su kao nedostatak u oklopu, čine ljude ranjivim. Masonerija, koja je Moral i Filosofija, ne smije prestati da izvršava svoju dužnost. Nikada ne možemo znati kad nas očekuje uspjeh u našim naporima, uglavnom većinom neočekivano, niti kakvi će efekti uslijediti zbog naših napora. Uspjeti ili ne, Masonerija se ne smije klanjati grešci, ni podleći obeshrabrenju.

Ja ne bih sad ovdje da dodajem o svemu ovom ili onome, neka misli ko šta hoće, problem je i mnogo dublji. A ima dopadljivog.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment