Thursday, 8 December 2016

Arhe


Svi bi htjeli da si robot. Cijeli svijet je protiv svakog samostalca, ne, bolje je reći individualca. Onaj koji nije robot kad postane robotom tu problem i je, režu korijen svi odreda, roditelji, učitelji, sveštenici, i ostali. Šta je problem? Volim sebe. Koja nada, ko je daje, pusti priče, jer suština drukčija je. Demokratski pa, navali. Ko ne voli više slabi, sebe slabi. Vadimo se da je Eva odgovorna. Ma ne, ja sam odgovoran, al' za sebe. Svi pokreti navalentni su nasilje! 

Demokratski, Sokrat bio je opasan, Platon prodan u robove, Aristotel umakao. Mnogi su još. Slobodarski uzeli su sve za sebe rijetki ljudi, a pustinju ostavili zajednici. Liberalno. Eh, da mi je to uz arhe. Vrsni nisu oni čije ime jeste zapisano. A saborni? Sabiraju stado, ovce se šišaju. Socijalno? Daju kruva, malo vode. Komunisti? Sve su stada. Kad u život se pogleda, viđu jada.

Zemlja nije baš zanosna, žalosna je, jadni ljudi trpe rado samo jadnog. Da si sretan to gomila neće jer je sve u bijedi. Masa neće sretne ljude. 

Kažeš kakav trebam biti, a da ne znam ni koji sam. Nemam više ideala, gledam ko sam. Pritvorne tek društvo cijeni i lažljivce. Sebe nosam. 

Oslobađa, da, Istina, a ne znanje o nečemu, prihvatanje da sam tužan kad sam tužan Istina je. Nije problem, naljuti se. Uvijek su ograničenja, da, izvana. Makni smeće. Kad prepoznaš laž sama će maska pasti. Kako neće. 

Šta pričaju pa ti slušaj. I povjeruj. Religijski neposlušan sam jer mnogo manje živi taj poslušan. Umrtvljeni. Intenzivan živi čak i nakon smrti. Ne bez ARHE.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment