Tuesday, 6 December 2016

Atlantida - Tot


I prije 36000 godina stare ere datirane tablice Tota, Sveštenika Atlantide potonulog carsta nama sad govore kroz jednu od kolonija u Egiptu (Kem). Gradio je piramide, ne grobnice za Keopsa, on premlad je. Još od tada i mape su tačno ucrtanih zvijezda neba. Tot besmrtni vladao je tad Egiptom ili Kemom uz prisustvo i dospjelih s Atlantide 15000 godina. Po volji je nestajao. Nije bilo sve samo u Egiptu, kolonija bilo je u Americi Južnoj i u Meksiku. Domovina svima bila je zapadno od Portugala u Atlan(tid)skom okeanu. Grci znahu za Atlasa u mitosu Boga koji drži Zemlju na leđima. Platon piše, i prije još njega su filosofi (Pitagora), a i grčki su vladari (mudri Solon) u Egipat Stari išli po to Znanje. 

Mladi ste vi Grci i sjećanje vam kratko seže, sam Život je mnogo, mnogo drugačiji, govorili su egipatski sveštenici to Solonu Mudrom, jednom od najvećih, istorijski zapis je kod Herodota. 

Piše Platon, a govori Sokrat u osvrtu o mitovima, kad Tot mudri dolazi u Egipat i nudi kralju egipatskom pismo, a ovaj se brine jer, kaže, boji se počeće ljudi tako i zaboravljati oslanjajući se da ima već napisano. Bog Mudrosti i Bog pisma u Egiptu ostao je u zapisu Tot. 

Prije nego će otići zauvijek iz ondašnjeg svijeta Besmrtni Tot je odredio čuvare Tajne koje smješta u piramidu koju je opet sam gradio, kažu postpotopne knjige-ploče Totove smaragdne. Kažu u ljudski je oblik dolazio još tri puta, jedan od tih Trojedini Trismegistos. Kažu da su u tim odajama bili Buda, Hristos, Apolon i ostali. Na ,,Smaragdnim tablicama“, kojih je 12, a dato je samo 10, jer dvije su još preteške i nije im još vrijeme za dati ih ljudima, na tim tablicama je uprošteno data Cijela Misterija. Deset tablica je podijeljeno na 33 dijela. 

Ovo su knjige koje se čitaju mnogo puta. I Egipatski sveštenici su bili dužni ići dalje, nosili su ovo znanje do Meksika i do Maja. Sve tablice čuvane su pod oltarom Boga Sunca. Sve do španskoga upada. Rim k’o Rim. Tablice su zatim vraćene (1929) Velikoj piramidi koju smo nazvali mi Keopsova, Totova je. I ovo je ono što je dobreno za objavu. Deset tabli Tota Atlantiđanina. 

Najviše Znanje je Neizrecivo, mi to Znanje još nemamo i moramo da govorimo. Koji ima takav ĆUTI. Mi pišemo i čitamo. Svijet je krhak i mora se to paziti. Čovjek može zabrljati. Malo ima odgovornih. Um se mora razumjeti kao spona, od Duha do materije Um je dvostran. Konačan i Beskonačan. 

Čim postoji Tajna ima i Potraga, a potrage počinju na fizičkom planu, kaže i Kant, kažu egzistencijalisti. Sve je to u redu, ali meni još uvijek nije dobro, reći će Danac Kjerkegor uprtim pogledom ka Hegelovoj filosofiji. Viši cilj je Duhovniji. Pronađite Tablice Tota. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment