Thursday, 1 December 2016

Attar iz Nishapura


Duhovno iskustvo svoje stavlja u riječ. A teško je duhovno putovanje. Veoma teško. Na kraju duhovnog uspinjanja čovjek stiže do samoga sebe u svoju Dušu uranja i u Dušu svijeta. Uz Otkrovenje. Ko Dušu spozna spoznao je Gospodara. 

Kao travar i trgovac biljem dobija nadimak Attar, Attar iz Nishapura (1145 - 1220) zatim k’o učitelj i pjesnik, i filosof, čovjek svjetlosni (Salek-e Fekrat) Božanskom se obraća, prelazi na duhovni put sa imenom starim Abu Hamid bin Abu Bakr Ibrahim ili Farid ud-Din, persijski (iranski) je sufi mistik i čuveni šejh (šeik ili šejk), čist duhovni vođa zajednice što uva u Nešto i Više od onog što vidi pred očima. Hagiograf nadahnut pisac o životima svetaca pod uticajem Božanskim jasno piše za obična čovjeka svake kulture, i ovo:

Nikad hvalospjev nikom pjevao nisam, nit’ sam
Za biserjem ovoga svijeta tragao. 

Još kaže: Razlog što sam se prihvatio ovog posla jeste i to što mi je srce takvo da ga sem riječi evlija (Božijeg prijatelja ili Božijeg štićenika) ništa ne zanima drugo. 

I Rumi kaže: 

Attar biješe duh, a Senai dva oka mu
slijedimo Attara i Senaija.

Attar piše taj čuveni spis ,,Zbor ptica” (Manteq at-Tair) kao alegoriju Duševnog života do jedinstva ponovnog s Božanskim. Traženje Sebe prvotnog. I kako razumjeti tajnu egzistencije iza smrti tjelesne. Čemu je kraj? A čemu ne? I čuđenje je da Ljubav lijek je Duši u svim mnogim svjetovima. Žeđ za ovom Istinom je. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment