Friday, 9 December 2016

AUMMM


Mora čovjek da zaroni, sporazum je u dubini pa džaba objašnjavaš mi. Kad je mnogo filosofski ne može se misteriji. Razumski smo u sukobu pa Ljubavi nema, svi dokazuju se. Vazda sumnja. Zdravo-razumski zar slušat poeziju? Pjesmu. Ova analiza, reci, zar je za muziku? Ma, ja nisam tu realan, ne zovi me. Idem, jesam teatralan. 

Oklopi su oko uma. Muzika je Cjelovita kad je živa tek dijelovi skontaju se. U Ljubavi, u dubokom zajedništvu učesnik sam. Cijelim Bićem. Riječ je dobra k'o sjemenka. 

Kad omašiš sa značenjem kako ovdje vjerovati? Svako tjera svojom crtom jednosmjerno nećemo se ni sastati, niti vrijeme tako ide. Sam Trenutak nema kraja, ni prošloga ni budućeg, Prisutnost je ovdje-sada. 

Mi s riječima jesmo, samo tu oprezno. Pokazuju riječi, ali ne govore, pokazujem prstom Mjesec gdje je, kače mi se na prst. Zaboravi. U Dubini sastaju se sva ostrva i obala. 

Filosofski, sličniji sam poeziji. Sve površno tumači se. 

Beskućnik sam lutalica u Svemiru ne pripadam tradiciji. Ne pripadam, džaba hoćeš svrstati me. A UM. AUMMM. U korjenu Života je zvuk-struja što čuješ kada ničeg nema. Amen. Omn. Sveprisutan. Sveznajući zna taj zvuk. Natkriljuje. Kad kažemo nije isto, približno je kao djelo umjetničko. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment