Sunday, 11 December 2016

Bašlar Gaston - biti snaga NE znajući


Pjesnička ili poetska slika je iznenadna, po Bašlaru, kauzalnosti nema. Poetska slika je samosvojno biće, ima svoju dinamiku i podriva ustaljenu značenjsku strukturu. Ta poetska slika je i prije misli. Izučavajući poetiku prostora uočio je da  „kuća koja raste uporedo sa svojim domaćinom, jedno je od čuda svemira.”

Duge brade i kose sa zaobljenim polucilindorm francuski profesor Bašlar je sam, ne moderan. Vrlo zanimljiv. Samoća njegova nipošto da je neka prazna. Na nebo je pokazivao kao na jednu veliku biblioteku. Poezija je Božje sjeme, znao je, tu na Zemlji, vrh prirode.

Prije zanimanja za filosofiju studirao je fiziku, matematiku. Predavao je istoriju i filsofiju nauke na Sarboni. Piše o novom naučnom duhu prije Drugog svjetskog rata. Kritikuje pozitivizam O. Konta, koji zastupa progres. 

Ide se duboko ka formi unutrašnjoj, imaginacija je koja pomaže čovjeku u tom smjeru, a ne samo da ista radi u smislu novìne i živopisnosti.

Etimologija može odvesti i u pogrešnom smjeru, kao kod pojma IMAGINACIJA, mislimo da je u pitanju stvaranje, tj. sposobnost oblikovanja slika. Ne, ona je prije mogućnost izobličavanja, deformisanja ili mijenjanja slika, slikovnih predstava o nečem, i ako nema tog neočekivanog spoja slika, nema ni imaginacije, imaginativne djelatnosti. Dakle, nije konačan zadati poredak stvari u svijetu. Buntovniku.

Za čovjeka počinak je obilježen involutivnom psihom, povlačenje u sebe i nije baš uvijek apstraktno, ono poprima izgled uvijanja oko sebe, tijela koje je sad sebi predmet, samo sebe koje umiva ili dodiruje. Bašlar ispituje slike počinka, utočišta, ukorijenjenja.

U ,,Psihoanalizi vatre” on se pita i o porijeklu iste, koja treba i seljaku i naučniku i pjesniku. Vatra - simbol ljubavi je i smrti, stvaranja i razaranja. Kontradiktornost. Zato umiru i pjevaju labudovi, i pjesnici, za Bašlara to je Zov lomače. Kaže: 

,,Čim neko osjećanje naraste do tonaliteta vatre, čim se izloži, u svojoj silovitosti, u metafizikama vatre, možemo biti sigurni da će ono nagomilati masu suprotnosti … Nemoguće je izmaći ovoj dijalektici: biti svjestan da goriš, znači hladiti se; osjetiti snagu, znači smanjiti je; treba biti snaga NE ZNAJUĆI.“

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment