Thursday, 1 December 2016

Burdje Pjer: Habitus - Hexis


Pierre Bourdieu (1930-2002) je francuski sociolog, antropolog i filosof. Ključni termini njegova mišljenja su: habitus, kapital i polje. Kritikuje francusku il' neku drugu. Koju god. Sociolog je il' filosof il' ostali? - kako god. Preselio se 2002. U Polje? Široko Polje otvoreno. Mi smo u polju Intelekta. On nije mario za granice, Burdije. Svi akteri u društvenom procesu imali su svoj habitus, kaže. Simboličku moć. Tijelo, naviku. Društveni prostor. Struktura je svijeta i protivrječnost društva i same jedinke. 

Pomoću pojma habitusa se vide pravilnosti u događanju. Habitus je operator u sistemu, uspostavlja odnose. Habitus je tvorac prakse, sistem trajnog. Habitus je subjektivan i u smislu grupe. Stil epohe ili klase. Stil života. Stil zavisi od mnogo čeg. Kod govora. Društveno nasljeđe utiče na biološko. Simbolička moć i ekonomska. Rječnik, škola. I pogledi na budućnost. Kapital ima simboličku moć, al' ... simboličko je i nasilje. 

On se gradi na mišljenjima: Huserla, Hajdegera, Vitgenštajna, Marksa, Vebera, Levi-Strosa i drugih.

Skučeni je ekonomizam invazija neoliberalizma s trendom kraja prošlog vijeka. Globalizacija k'o dominacija. Prilagodba, neoliberalna ideologija i kolektivna neodgovornost. Ortodoksno teokratski. Građanin je tek potrošač. Neki neodarvinizam. Sfera života je zamrla. Posmatranje - mišljenje - djelovanje, kaže Pjer. Širi pogled na društven svijet. Sa kantovskim ,,Treba da“ i formalno logičkim. Svud simbolička borba. 

,,Habitus - sistem obrazaca ponašanja i vrednovanja, koji se sastoji od struktura spoznavanja i procjenjivanja koje akteri stiču kroz trajno iskustvo zauzimanja određenog položaja u društvenom svijetu.” (Burdije) Ideja sinteze objektivnog i subjektivnog. I nesvjesni principi neke zajednice, svijeta, naroda. Matrica opažanja, vrednovanja i djelovanja. Hexis. Način. Šest. Struktura. Krug. I oblik. Tjelesni hexis muškarca i žene. Tržište rada oblikuje.

Naučni duh i habitus? Ima problem. Čuvari to ne daju. Naučno polje, ne zajednica. I mediji. Nauka nema autonomiju. A da li i treba da je ima u državi? - šta će reći na to Platon? Disciplinarni habitusi. Osvješćenost ništi polje habitusa. Upisivanje habitusa ništa nije tu neg neka socijalizacija. Prenosiv je habitus. I habitus nije poguban, ali mijenjati se može tek u granicama. Kulturni kapital i habitus, šema ili oblikovanost oblasti misli i djelanja. Prestruktuiranje. Ustrojstvo kulture. Strukturišuče su strukture habitusa. Socijalizovana subjektivnost. Habitus struke. K'o novinarski. I zavidan, bilo koji, ali ... ali ... TV. Udri. I kultura. Ma, valja se. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment