Thursday, 8 December 2016

Duša - Psihe


Struktura Duše da li postoji ako je ona beskonačna. Kod Platona prethodi Duša tijelu, a kod njegova učenika Aristotela se Duša stvara životom kroz tijelo. I kod pitagorejaca je preegzistentna, kao na Istoku, ima reinkarnacija. Ima čišćenje. Duša takva kakva jeste Beskonačna kad useli tijelo biva zamagljena ogledalom, refleksijom, biva sebi zaboravljena i pristala je prethodno na to došavši sa neba višeg u ovo niže da razrješi svoje dileme. Teret da skine. Duša krcata oblicima pušta svoj svijet šestostruki unutrašnji da se igra s ostalima matematski i muzički, ne bez Srca. Ta Sedma Duša. 

Duša jeste nedjeljiva, ali može razbiti sebe u bezbroj dijelova i svaki dio ima cjelinu. Dijelovi neki zagube se, al' uništeno ne može biti. 

Četiri su elementa materije: vatra, voda, vazduh, zemlja u petome (eter ili hyle), svima sa tri upravlja se u Logosu. Elementi zaigraju, oblikuje se kroz šest u habitus, zgušnjava se i postaje vidljiv oblik. U dubini on se svira. Oblik. Elementi od trouglova 3x4, jedni u druge mogu da pređu, sve može postati zlato. Al' Zlato pravo nevidljivo je. Hram Beskraja. 

Duša kao da je kružna, obim joj je beskonačan, s prečnikom nesamjerljiv egipatski 3,14 (π). Po obodu sedmi krug je što miruje, Beskonačni sve dobija od šest kružnih unutrašnjih. Sedmo nebo Božansko je, gleda svijet i Beskonačno, pokretno i nepokretno, umiruće i besmrtno, rađajuće i nestvoreno vječno postojeće. Sve se vrti, šest u sedam. Nebesa. Par i nepar, lijevo i desno. 

Kad očistiš Dušu, ozdravlja tijelo. 

Broji se od DVA u mnoštvenom svijetu, a skriveno tri je kretanje ovih k'o vječno dijalektično. Logos međ' dva je dija-Logos. Jedan još nije no, Dobro je. Jedan sve ima i miruje. Ne, nije prazno, najveća Punina je.

I džaba priča bez muzike, nečulne, al' čuvstvene. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment