Tuesday, 6 December 2016

FiloLogija k maternjem jeziku


Šta se može sa jezikom? Puno toga. Već od glasa i od slova do slogova i pojmova, složenica, misli u rečenicama, stihovima, imenima, saznanjima, metaforom, tako dalje. 

Jezik i jest kao takav kuća Bitka, što Hajdeger kaže. Ali, ukoliko nismo samo od izvornog predaleko se odmakli, jer svak ili svakakav to jezik nije. Tako blizak.  

U jeziku znati biti, boraviti je izobraženje. Kad čovjek zna on sretan je, zdrav i jak, a žene ljepše. Jezik otvara hranilice Duha ka tijelu i više tijela koji su izraz upravo jezika, muzika, slika, miris, lik i oblik, sve. Jer jezik nije tek pojmovan. Prije je. 

Ko sam i šta? - tu govori mnogo i istorija, događanje prošlo otkriva i sadašnji tren, ako nije šta skriveno il' drugačije rečeno. Upoznati sebe osnovni je cilj, ne samo dičiti se kako čim k'o pobjednik u nebitnom. A šta ako ima svrha, i mašimo!? 

Najpreče je jelo, kažu, neki opet da najpreče zdravlje je, il' posao, lova, često i sigurnost, plaše, nekom je Sloboda najbitnija, Ljubav, Ljepota, itd. Ne znaju ljudi ima li Boga, nagađaju, ima - nema. 

Bogatstvo je s više riječi označiti istu stvar, ne obratno, s jednom rječju više stvari. To se vidi u jeziku. Kad pisaše riječi i izostavljaše samoglasnike iz posebno važnih razloga jer ovi su stvaralački nešto moćni, uz ta prazna mjesta dàše i oznake pripadnih za baš to mjesto. U jezicima mnogim ili dijalektima samoglasnici će različito da budu i vraćani u pojam kao i govoreni. I drugi neki pojmovi su zabludama značenjski dobili drugu ulogu. O tome piše i Vuk Karadžić, a tek oni prije njega, Dositej, Solarić, ...

Na žalost mnogih, sve mi se čini, ćirilica je najstarija. To pismo i jezik bili su teškoća mnogim za učiti pa se išlo jednostavnom, ali se i krivo išlo. Jer jezik uvezati je sa životom baš smisleno. Ne! živjećemo tek tehnički, a to paše čobanima. Đe valja da ovca zna! Živjeli Čobani.

Malo ko pozna Slovene, a manje još one prije njih. Ćirilica jeste stara, kao i biblijski Kir. Čemu nordijska teorija, sjever čemu kad eto nas tu u samom centru sunčanog krsta. No, malo je zamagljeno. Robovi zveckaju lancima teškim i njima se hvale. 

Neke riječi i odu iz našeg jezika i vrate se kao strane, Miljković kaže da je srBski, NE srpski - pasivno i zlonamjerno data glasovna promjena, u pitanju je energija riječi. Pet je elemenata jezika: 

. grafički oblik slova
. brojčana vrijednost slova
. zvučna vrijednost slova
. idejna vrijednost slova
. religijsko značenje slova


Ovo su neki od internet izvora drugačijeg viđenja stvari:

Dositej Obradović (svjetovno Dimitrije) (Čakovo, 1739-1811) srpski prosvjetitelj i reformator.

Pavle Solarić (Bjelovar 1779-1821 Venecija): ,,Rimljani Slovenstvujući”
(srpski lingvista, geograf, arheolog, prosvjetitelj, pjesnik, latinski kao rimski nastao od srb(p)skog jezika)


Šafarik, Pavel Jozef (1795-1861): ,,O porijeklu Slavena“
(češki i slovački pisac, istoričar, lingvista, pisao na češkom i njemačkom jeziku)


Miloš Milojević (1840-1897): ,,Pesme i običaji ukupnog naroda srpskog“ / ,,Odlomci istorije Srba i srpskih - jugoslavenskih - zemalja u Turskoj i Austriji”
(srpski istoričar, političar i književnik)

Veselin Čajkanović (Beograd,1881-1946) profesor Univerziteta u Beogradu i srpski mitolog.

Milan Budimir (Mrkonjić Grad, 1891-1975) - jedan od najznačajnijih srpskih klasičnih filologa, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, upravnik Katedre za klasičnu filologiju.

Pavle Jevtić ( ): ,,Indija riznica mudrosti“
(prevodio Bhagavad Gitu, pisao o hindu religiji i filosofiji)

Svetislav Bilbija (B.Grahovo 1907- Čikago)
(profesor Univerziteta u Čikagu, etimolog, dešifrovanje etrurskog pisma ćirilicom)


Radmilo Stojanović (1910-2002): ,,Uvod u sanskrit“
(sanskrtolog u Srbiji, predavao i druge stare jezike)


Čedomil Veljačić (1915-1997)
(jugoslovenski pjesnik, budist, filosof i sanskritolog)

Miroslav Marković (1919-201)
(profesor starogrčkog širom svijeta)


Olga Luković Pjanović (1920-1998): ,,Srbi - narod najstariji“
(srpski i francuski lingvista)


Branislava Božinović (1929 -2004): ,,Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči“
(sanskritolog u Srbiji)

Radivoje Pešić (1931-1993): ,,Vinčansko pismo” / ,,Učiti sanskrt” / ,,Prva Evropa” (lingvist i paleolingvist)

Ranko Bugarski (1933- ): ,,Jezik i lingvistika“
(srpski lingvist, bavi se strukturom engleskog jezika, profesor u Beogradu)


Dr. Jovan I. Deretić (1939- ): ,,Istorija Srba i Rusa”
(inžinjer, novinar, političar, alternativni istoričar)

Radovan Damjanović (1957- ): ,,Srpsko-srpski rečnik“
(srpski istoričar, profesor, istoriograf i paleolingvist)
https://www.youtube.com/user/srpskosrpski


Slaviša K. Miljković ( - ): ,,Uvod u odgonetanje srpskog jezika” / „Novi srbski mitološki rečnik“ / „Novi srbski etimološki rečnik“ (slikar, pjesnik, arheolog za odgonetanje srpskog jezika, osnivač društva Serbona) https://www.youtube.com/watch?v=AZIhDmue8ck


Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment