Thursday, 1 December 2016

Filosofski pusti narod


Pusti narod, ne muči ga, upali mu TV i pojačaj, pivu, koju? Jelen, može, meza i, gotiva, daj, ponesi, uzmi, neka, pusti, jedi, popij, udri, vidi, aaa budale. A šta onaj pametuje? Dosta takvih mi je, vi filosofi uništiste sve, naš narod će spasiti svijet. Nek svak se pita. Ja ti volim tog narodna čo’jeka i veseljaka, kažu, jedi, popij i pobij se samo nemoj na državu. I promaši, koga briga. Narod potpun je zaborav. Ko se sjeti i zamisli se da život nije samo ekonomski cilj, ne, nije, nije … Jeste samo Život Vječna i skrivena Bit, k’o Tajna. 

Koji ide Božanskom i ne osvrće se, nema 'rašto, pije Nektar koji sazna da postoji nešto Više i u sebi se okreće Duša, ali tu ne vole, otuđenu od naroda, nit' taj laže, niti laje, ni da kudi i ne priča mnogo, snuje. Rukama se odmahuje.

Šta je, šta sad bi od čo'jeka ovoga, niti jede, niti pije, kako smije? 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment