Thursday, 1 December 2016

Florenski Pavel - Prozori


Unutarnja svjetlost se rasprostire van. Božansko je blistanje podvižničkih Likova. K’o kolut Sunca. Slika Božja je Svjetlost sva, a čovjek ima preobražaj. 

Ne mislite na se više no što valja misliti. Počinje s obnovom uma. I pitanjem, šta je Volja Višega. Mjera je Vjere otkrivanje stvari nevidljivih. Il’ maska puca il’ iz tijela blista Lik. Hram je uspon uz ljestvice Jakovljeve iz vidljivog u nevidljivo. Oltar je mjesto nevidljivog, prostor, ne od ovog svijeta, odvojeno.  

Sav oltar je Nebo, umom dokučivo mjesto. Nadnebeski i misleni je žrtvenik. Hram je tijelo. Za oči Duhovne. Nije čulno. I granice potrebne su da nam se ne učini da je ništa. 

Svjedok je čovjek sebi sam sa Likom svojim. Svjedoci su žive Ideje. Živa Duša čovječanstva. 

Na granicama vidljivog i Nevidljivog svijeta, sem slika i magla je. Za nemoćno gledanje. Nije skriveno za Duhovne oči. Živ je zid. Oblak je svjedok. Zid je kao granica u oba svijeta. Ikonostas kod pravoslavlja. Kružnica kruga. Oltarska pregrada. Sveci svjedoče Likovima. Oblak svjedoka na zidovima. I vizija. Pojava Anđela - govore šta je sa one strane. Ikonostas - to su Sveci. Svjedok stoji pred samim Bogom. Prisutvo Boga je tijelu staršno, a Duhu Slavno. Otuda strašno. Bog nije strašan. 

Poštapalo Duhovnosti - Zid ne skriva, zid otkriva kratkovidim pravi svijet. Ikonostas su prozor i vrata, bez ovog zid je neprobojan. Ukloniti ikone u pravoslavlju znači zazidati prozore. Ukloniti umjetnost. Simvol ima formu i tako je oruđe Duha, a ne samo čulni materijal. I Crkva priznaje za ikonopisce samo Svete Oce, jer jedino oni stvaraju tu umjetnost, samo oni sozercaju ono što treba naslikati ikonom. I kako bi mogao slikati ikob+nu onaj ko nije nikad vidio prvo-Lik, tu Prirodu. Čak su taj prvi svijet rijetki Svetitelji vidjeli samo na trenutke, naspram onih koji ga nikad nisu vidjeli. Ikonopis je živi oblak, eikones sopstvene vizije. Ikonopisac crta Svjetlo Svetih, a ljudsko lice govori više od svih, od sve prirode vidljive. 

Duhovni svijet nije daleko, okružuje nas. 

(Iz konteksta Pavela Florenskog, ruskog religijskog mislioca i filosofa, iz njegova djela: ,,Ikonostas")

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment