Thursday, 1 December 2016

Fulkaneli - Misterije katedrala


Kamene knjige ... Utjelovljene su ideje i muzika, lučno vrijeme, poziv da se volja prepusti Božanskoj. Na grudima stoje ljestve. Bogme, valja penjati se. 

Ko je gradio ljepotu tih hramova ... djeca Sunca? Grad Svjetlosti van zakona prihvaćenih, nastojimo uz napore stići do onog što davno već postoji. Slijep i gluv je čovjek pokraj fenomena što govori o najvećem. Egzistencija je lonac za kuvanje. 

Mudrac i na đubrištu će naći čisto Apsolutno (ab-Solum), drugi neće ni u zlatu. Duša plete svoje tijelo, Arijadna je taj pauk. 

Točak vrijeme je za pečenje prvotne materije, sve do zlata. Ta je vatra podjarena umjetnikom, podjednaka, ovaj i održava je danju - noću, ne previše nebu niti blizu zemlji. Vatra točka. Ruže su po šest latica k'o prozori, il’ rozete. Slavili su Boga u Tišini i sa šapatom stari Magi. Skriveno je (grč. kriptos). 

Materijal - crna zemlja umjetniku za radit prva dama, meka i široka, plodna. Bogorodična Izida (il’ Cerera). Ma-donna (ital. moja Gospa). 

Otkrit tajne profanima bilo je za kaznu smrću. Čak i slušanje je ovog preopasno. Ali nije pripremljenom. Boginje su kraj hramova i žednima daju vodu, Vječnu Vodu.

Srednjovjekovni graditelji su imali za platu Vjeru i skromnost, kaže Fulkaneli, a ne sopstvenu slavu da je veća i od same Umjetnosti. Anonimni tvorci čistih remek djela su gradili radi Istine i uznošenja. Renesansni stvaraoci su okupirani svojom subjektivnošću i svojim imenom. Gotika kao trijumf Duha govori Umu, Srcu, Duši; a Renesansa čulima i proslavlja materiju  ova ljepota je osrednjost. Renesansa zato prezire sve što je bilo gotsko.

Spona između čovjeka i Boga je Hermesova nauka i alhemija zatvorena knjiga ezoterizam kao skrivena nauka unutrašnja, a otvorena egzoterija. Strpljenje su ljestve filosofa, bez oholosti i zavisti, tek tada ga pohodi Milost. Mat je Prva materija, Djevica ili Mudrost - Sofija, kaže: ,,Postojala sam i prije svijeta, u Vječnosti ... čak prije Bezdana ... Kada je On pripremao Nebesa bila sam prisutna ... i kad je propisivao neprekršivi Zakon ... kad je udarao temelje Zemlji bila sam s Njim i ja sam u red dovodila sve stvari.“ Djevica je Vaza što sadrži Duh stvari. E, Tajna je upravo u ovoj Vazi. Načelo i početak svega.

Umjetnik je duuugo putovao; lutao je lažnim drumovima i sumnjivim potevima; ali najzad je nagrađen radošću ... odbacuje luk i strijele jer zmaja je odstrijelio. Gavran pokazuje truljenje i prve znake uspjeha alhemičara za tačnu pripremu ,,čorbe“. Filosofa. Četiri su truljenja u filosofskom Djelu, veli tajanstveni Fulkaneli. Taj zadah truleži ne osjeća se čulom mirisa nego Umom. Iz profanog se ide u Čisto. Bijela boja. Crveno je simbol Vatre, predominacija Duha nad materijom. Crno (odgovara mu i PLAVO) je korijen i izvor svih ostalih boja. Bog je BIJELO, a Hristos u CRVENOm, i eto nam zastave. No, ne vezujte se suviše za boju, obmanjuju. I ovdje, kao i na drugim tamnim mjestima valja uložiti napor. Ne sikirajte se, pobijediti bez napora je isto kao trijumfovati bez slave. Proces valja upoznati više neg boje. Orao i Lav su jednake snage, a suprotni po prirodi. Borba predstoji. Na kraju orao gubi krila, lav gubi glavu i srastaju u jedno tijelo, grifona.

Filosofska sublimacija ima duži i kraći put, za 16 mjeseci il’ 8 dana; vlažni put (sa dvije materije), i suvi put (izvodi se samo jednom materijom), govori Fulkaneli o ovoj staroj nauci transmutacije u kamen Mudrosti. Ali nisu baš rječiti bili stari autori da pojasne dalje; i da li se može? Šta su dani, šta mjeseci? Sve je simbolički prikazano na portalima Bogorodične Crkve u Parizu. Pa, čitajte. No, ima i modifikovanih elemenata, i neuspjelo obnovljenih.

Vršljajući po površini samo neki su dozvolili Duši da im se izmakne. A Fulkanelija nema više, kao da je ispario. Kažu da je iščezao taj čovjek drugog vremena i čudnog izgleda po svjedočenju onih koji mu izdaše spise u dvije knjige 1926. (Misterija katedrala) i (Filosofska ili alhemijska boravišta) 1929. godine. I malo se uopšte zna o Fulkaneliju. Dok je učestvovao u ratu između Francuske i Njemačke krajem 19. vijeka, komandant mu je bio jedan čuveni arhitekta. 

Reći će za njega kao i za Šekspira da nije to on, već neko je drugi, ili čak da nije ni postojao. No, istina je da se o Fulkaneliju veoma malo zna. Mi imamo dvije značajne knjige pod tim imenom, ma ko on bio: iz 1926. godine ,,Tajne katedrala" (ima na našem jeziku), a iz 1930. godine ,,Prebivalište mudrosti" ili ,,Alhemijska boravišta” izdate od izdavačke kuće Službeni glasnik u Beogradu, u dva toma. 

Dakle, taj njegov učenik Eugen Kanselje, koji piše predgovor za obje knjige, tvrdi je da je Fulkaneli napravio ,,kamen mudrosti" ili kamen filosofa (ili ,,eliksir života”), tj. da je on Adept. I u indiskoj tradiciji hemija, kakvu mi poznajemo, je uvijek Duhovna. "Ako je alhemija nauka, ta nauka je sredstvo samo da se uđe u sopstvenu svijest" - piše Luis Pauels u svojoj knjizi o alhemičarima. Alhemičar nastoji da postane savršen kao zlato koje pravi pretvorbama; pokušajima da usavrši materiju, on usavršava sama sebe. I nema ključne promjene kvaliteta bez prisustva vode, to bi rekao i prvi filosof Tales. A i sam kamen, naročito krečnjak, se pretvara u vodu kod alhemičara. 

Ž. Beržje, koautor knjige ,,Jutro alhemičara", kaže da je s tajanstvenim Fulkanelijem razgovarao 1937. godine u jednoj Pariskoj laboratoriji, te ga je ovaj vidio kao izvanredno inteligentnog i kulturnog čovjeka. Tih nekoliko godina prije nego je otkrivena atomska energija, Fulkaneli upozorava na njene opasnosti, i kao da o tome odavno sve zna, kaže Beržje. Fulkaneli mu je rekao: ,,Mislim da su u prošlosti postojale civilizacije koje su poznavale energiju atoma i koje je uništila zloupotreba iste." Kad ga Beržje upita: ,,Gospodine, možete li mi reći šta vi istražujete?" Fulkaneli mu je odgovorio: 

,,Tražite od mene da u malo minuta sažmem četiri hiljade godina mudrosti i napore cijelog života!? Ali, evo tajne alhemije - Postoji način na koji od materije i energije može da se stvori Polje sile, ono utiče na posmatrača i stavlja ga u privilegovan položaj u odnosu na cijeli Svemir. S te privilegovane tačke on ima pristup istinama koje su nam inače skrivene prostorom i vremenom, materijom i energijom, i to je ono što mi nazivamo ,,Velikim Djelom". A kamen mudrosti i pretvaranje metala u zlato? - upitao ga je Beržje? ,,To su samo detalji, i suština nije u transmutaciji metala, već u onome ko to izvodi. To je drevna tajna do koje dođe tek po nekoliko ljudi u jednom vijeku." - reče mu Fulkaneli. Za atomske sile kaže da se ,,aktiviraju" geometrijskim slaganjem izvanredno čiste materije, i Beržje kasnije otkriva da je prva atomska bomba tako i opisana. 

Fulkanelija je tražila i CIA, kad komisija zvana ALSOS (grč. ,,Sveto Drvo") angažuje Beržjea da pronađe ,,čudnog” čovjeka čije je znanje očigledno daleko ispred i iza vremena. Rezultati su izostali. Fulkanelija nigdje nema. 

Godine 1953. Luis Pauels se u jednom Pariskom kafeu upoznao s mladim čovjekom koga opisuje riječima: ,,Trideset-petogodišnjak s nerazumljivim pogledom sfinge" i za koga je bio uvjeren da je Fulkaneli lično. Zaj čovjek mu je rekao: ,,Moguće je živjeti mnogo duže nego što je čovjek u stanju da zamisli, i pri tome da se potpuno mijenja izgled. A kamen mudrosti nije kamen već drugo stanje materije." I od ovog dana ,,mističnog stranca" niko više nije sreo no, ne znači da je umro.

I Isak Njutn mnogo više piše o alhemiji nego o fizici. Nama je dostupno ovo drugo. Kjiga ,,O otvaranju zatvorenih vrata kraljevske palate"  bila mu je najmilija i od nje se nije odvajao. Poštovaoca alhemija je mnogo među savremenim naučnicima, ali to se ne ističe, poput Pjera i Marije Kiri, čuvenog Jung, pa i tzv. ,,racionalista” Dekart. To je Put do Svjetske Slave, kad sva tama te napusti. Slava!

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment