Saturday, 3 December 2016

Genon Rene: Točak života


Rasipanje i sabiranje. Materijal može biti eklektički dat, a sagledavanje sintetičko unutar. Simboliku krsta, između ostalog, objašnjava Genon. Univerzalno. I ako se krene od Jedinstva sinteza je tu. Prelazak iz forme u formu nije problem kad se održi istoznačnost - Ona je Centar. Ta nauka jeste Sveta, a ne sinkretizam (pokušaj spoja različitih filosofskih i religijskih pogleda) pa u tom smislu legitimno je postojanje i različitih predstavljanja nečeg istog. Istina se reći može zbog tog na bezbroj načina. 

U raznim formama krst je svuda. I Sunce i Mjesec. I štošta sve. Simbol se umeće u priču i dublja značenja daje. Čak jedan simbol je višeznačan i višedimenzijski. Jezik pojmovan siromašan je da sve prenese. Kao prvo i najvažnije značenje simbola Genon vidi k'o metafizičko, zaboravljeno u današnjem svijetu i pripadno starim naukama Tradicije. 

Sopstvo (il' Ličnost) i ja (individualnost) se razlikuju, prvo je transcendentno i stalno sa bezbroj modaliteta il' stanja, a jedno od njih je upravo drugo ,,ja“ il' individualnost. Za Genona. Postoji Vječna Sadašnjost i to stalno Sopstvo nikad nije ugroženo od bilo kojeg modaliteta ,,ja“. Sopstvo nema potrebu za svojim unutrašnjim prirodama, iako se, moguće, sve dešava unutar tog istog Sopstva. Samo mnoštvo će vidjeti mnoštvo. 

Egzistencija stoji van i nema sebi dovoljan razlog. Pojavno biće je uslovljeno. Bog nije Biće posebno makar i Vrhovno, niti je nasuprot bića po Genonu. Ovdje može da se uklopi njegova pripadnost mističnoj sufi ,,školi“. Oni Boga zvahu Ono ili On.

Kad govori o POSTOJANJU Genon priča o svim stanjima i stepenima univerzalne neuslovljene ili transcendentne pojavnosti, od kojih svaka može da se označi kao zaseban svijet, a kojih ima neograničeno mnogo. Genon ove ne vidi kao izolovane monade kod Lajbnica, ali opet neke sličnosti ima i s tim. Stepen Čistog Bića je nepojavan u ovom slučaju. Postojanje je Jedinstveno tek po svojoj Unutrašnjoj prirodi, ta Univerzalna Postojanost je integralna pojavnost Bića, i takvo Postojanje je, moramo priznati, ČUDESNO. Nepojavna stanja su suštinski van-individualna, a pojavna stanja mogu biti i ovakva i onakva. 

Pojam ,,Univerzalan čovjek“ podrazumijeva upravo tu sveukupnost pojavnih stanja, ali proširivanjem na nepojavna stanja ova kategorija Univerzalnog bića se može učiniti još i univerzalnijom. Univerzalan Čovjek postoji prvo poput virtuelnog, i u neku ruku negativno, poput kakvog idealnog arhetipa, i sve dok mu faktičko ostvarenje cjelovitog bića ne podari aktuelno i pozitivno postojanje. Tu se radi o stanju prije pada i nakon iskupljenja čovjeka. Ostvarenje Univerzalnog čovjeka predstavljeno je kod mnogih kultura ili religija simbolom krsta - što kaže da sva su stanja objedinjena. Isto i sa ružom na krstu: širenje je i uznošenje. Horizontala i vertikala. Prikupljanje. U pravoslavlju Sabiranje. Re-Logein povratak Logosu, ne logičko. Nešto od ovog sam dodao. 

Moramo računati na čuvenu dvosmjernost ,,procesa“ označenog dobro poznatim simbolom Solomonovog pečata, jednog od najmudrijih vladara iz nama dostupnih istorijskih izvora. Simboli ,,tačke“ i ,,jedinice“ u tom smislu geometrijskog označavanja Postojanja su veoma visoke kvalitativne vrijednosti. Ja bih tu dodao i ,,nulu“. 

Polazna tačka ostvarenja (rajskog ili edenskog stanja po judeo-hrišćanskoj tradiciji) je jedno pojavno stanje bića. I postojanje je do neke mjere ili izvjesne tačke pa se pojmovi pozitivnog i negativnog postojanja ne bi trebali shvatati doslovno, kaže Genon. Svaki od dijelova Vaseljene, bilo svijet ili pojedinačno biće, sadrži u sebi cjelokupnu sliku, sveprisutan je i usaglašen sa cjelinom. Hologram. O tome je govorio i Lajbnic mada za njega Genon kaže da, iako je imao o starom saznanja, način na koji ih je iznosio odaju da ih nije najbolje shvatao. Ne znam. 

Šta je još novo? treća dimenzija krsta, 6 krakova ili smjerova. Ima, dakle, onaj jedan pravac koji gledamo direktno s čela i ne vidi se kao linija, projektuje se u centar no, pogled odozgo (ili bar perspektiva) bi odao postojanje još jednog (horitzontalnog) kraka i s njim krsta, evo, to spominje Genon u svojoj knjizi ,,Simbolika krsta“. Sa centrom zajedno sedmorstvo je, broj iz Bajki. 

I Kliment Aleksandrijski kaže da iz Boga, kao srca Vaseljene, polaze neograničene protežnosti usmjerene, jedna na gore, druga nadolje, desno, lijevo, jedna unaprijed, i unazad - usmjeravajući svoj pogled ka ovih šest protežnosti kao prema uvijek jednakom broju ,,On” dovršava svijet; On je početak i kraj (alfa i omega); u njemu se dovršava šest faza vremena i kroz njega one ostvaruju svoj neograničeni opseg; u tome je tajna broja 7. I sedmog dana nedjelatnog. A ,,On” - to sufi je naziv za Boga. 

U Kabali, u Unutrašnjoj palati je smješteno šest smjerova prostora. U Centru tom bijaše Riječ Logos što stvara iz neopipljivog Etra (Aristotelov peti elemenat) svijet u ovim smjerovima. Ova Tačka i dalje ostaje Središte svijeta. Logos. 

Pravi mudrac je, po taoističkoj doktrini, onaj koji je dospio do Te središnje Tačke i koji u njoj počiva u neraskidivom jedinstvu s Načelom dijeleći takvu nepromjenljivost podražavajući nedjelatno djelanje. Najveći Mudrac Kine, Lao Ce će reći: Onaj ko je postigao savršenu prazninu uporno se drži mirovanja. Vratiti se korjenu (odnosno, Načelu, koje je u isti mah prvobitni uzrok i krajnja svrha svih bića) znači ući u stanje mirovanja. Praznina o kojoj je ovdje riječ je potpuna nevezanost u odnosu na sve pojavne, prolazne i sporedne stvari, nevezanost kojom biće izmiče  promjenama toka formi, smjenjivanju stanja života  i smrti, sabiranja i rasipanja, krećući se od krajeva kosmičkog točka ka njegovom centru, koji je i sam označen kao praznina (nepojavno) koja objedinjuje paoke i od njih čini taj isti točak. 

,,Mir u praznini (kaže Lao Ce) je neobjašnjivo stanje; ono se ne daje niti uzima; dogodi se da se u njemu nađemo.”

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment