Tuesday, 6 December 2016

Heksametar


U Sumeru i Babilonu osnova je svega šest u vremenu i prostoru. 60 sekundi, minuta, 360 stepeni. Jedinstvo gradnje oblika. 

Grčki je heksametar, epska metrika, šest jedinica, uzeće ga i Rimljani. Kod Homera je Ilijada (Ilij je Troja), kao i Odeseja spjev opjevan tim. Ilijada (daktilski heksametar, herojski stih) započinje ‘vako:

,,Srdžbu mi, Boginjo, pjevaj Ahileja Peleju sina.” 

Naglasak je uvijek na prvom dugom slogu. Inače, smjenjivanje dugih i kratkih slogova, nazvane stopama (one su osnovna ritmičko-melodijska jedinica od dva ili više slogova raspoređenih u nekim stalnim odnosima dugih i kratkih slogova, nazvane: pirihij, trohej, jamb, spondej, daktil …):

. dugi i kratki slog,
. kratki i dugi slog,
. dva duga sloga,
. jedan dugi i dva kratka, itd.

To su himne posvećene svetoj riječi Logosu, vječnoj vatri što se s mjerom pali i gasi, kako reče Heraklit. Čudesno pjevanje čak bez instrumenta. To je savršena forma grčkog stiha, preporučila ga je proročica iz Delfa, Pitija. Lire od sedam žica podešavale su se prema zvijezdama i prema božanstvima kojima su se posvećivali ti zvuci. Obrednim recitovanjima su se pridruživali i odgovarajući mirisi. 

Empedokle iz Agrigenta na Siciliji kaže da ima 4 elementa i dvije suprostavljene sile ljubavi i mržnje, sveukupno šest. Pjevao je heksametrom svoje spise ,,O prirodi”, ,,Očišćenja”, itd. I Gete negdje koristi heksametar. 

I Heziod svoju Teogoniju pjeva u šestercu.
Mi smo pjevali desetarac, narodno. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment