Sunday, 4 December 2016

Jainizam ili Đainizam


U budističkim izvorima se tvrdi da je u vrijeme Buddhe i Mahavire, koji su savremenici, Jainizam već bio drevna religija, pa se današnji Jainizam smatra nastavkom starije tradicije paralelne sa vedskom (najstarije znanje poznate nam civilizacije). Kuće su im hramovi, ali i hodočaste na sveta mjesta. Kažu da se svemir sastoji od niza svjetova (viših i nižih), od najnižeg pakla, 7 nižih svjetova preko Zemlje, te 30 viših do najvišeg predjela oslobođenih Duša. Inače, tvorevina svijeta je bez početka i Vječna, i prolazi kroz kružne promjene napredovanja i nazadovanja, ne postoji Tvorac kao vrhunsko Božansko biće, a svaka osoba ima mogućnost dostizanja savršenstva. 

Postoje nebeska bića, bogovi (Deve), ali i oni se moraju roditi kao ljudi žele li ukloniti karmu i postići oslobođenje. Jaini vjeruju da nas djelovanje i posljedice djelovanja (karma) vežu za svijet u kojem trenutno živimo, te time naša djela određuju nam i sudbinu, a oslobođenje (moksha) se postize prosvjetljenjem odnosno spoznajom istinske prirode duše. Za Jaine je vrlo važan princip nesubjektivnosti / relativnosti tj. gledanja stvari iz različitih uglova ili aspekata, te nadilaženje ograničenja ličnih viđenja. Njedna tako viđena subjektivno istina nije potpuna, jer zbog ljudskog ograničenja i ne može biti potpuno shvaćena osim u slučaju sveznajućih bića, pa treba nastojati održati otvoreni stav i dozvoliti razne vidove tumačenja nadilazeći time ograničenja sopstvenog znanja i verbalnih opisivanja ili definisanja stvari. Postizanje čiste percepcije stvarnosti bez vezanosti ili odbojnosti je neophodno da bi se započeo istinski duhovni život. Njima post dođe kao metod očišćenja od prethodnog pogrešnog djelovanja. Ljudski je život dragocjen (najvažniji među drugim bićima) te se treba uzdržavati od toga da bilo koga uznemirimo na bilo koji način, a posebno je odbojno ubistvo, čak i lošeg čovjeka, jer ljudsko rođenje je ono u kojem je jedino moguće postići ‚‚oslobođenje". Nenasilje i milosrđe su zato centralna vrijednost Jainske etike:

. ahimsa – nenasilje u umu, riječima i djelima;
. satya – istinoljubivost;
. asteya – uzdržavanje od krađe;
. brahmacharya – seksualna kontrola: za monahe celibat, a za laike ograničenje na brak a može i celibat;
. aparigraha – nevezanost za ljude, stvari, mjesta, nezgrtanje materijalnog imetka, itd. 

Svojom etikom, filosofijom i kulturom snažno su uticali na ostale religije, prvenstveno na hinduizam, a i na učenja budizma. I mnoge druge, pa i najmodernije religije, crpile su znanja i mudrost ovih starih istočnih. Osim toga, najpismenija su zajednica u Indiji. Dvije su struje, jedni od njih hodaju goli ‚‚obučeni u nebo" (digambare), a drugi obučeni u bijelo (shvetambare), gdje prvi smatraju kako u ženskom tijelu nije moguće postići oslobođenje, te da Mahavira nije bio oženjen, dok shvetambare vjeruju u suprotno. U srednjoj Indiji (oblast Dekan) zadržani su stariji i strožiji običaji (gdje su i goli redovnici - digamara). 

J(đ)ainizam i budizam imaju mnogo toga zajedničkog i jasno je da je Buda bio pod djelimičnim uticajem ove miroljubive asketske vjere. Međutim, Mahāvīra je učio da svako djelo, bilo da je učinjeno sa namjerom ili ne, stvara karmu dok je Buda govorio da jedino namjerom podstaknuta djela imaju kammički efekat. Na kraju budizam je prevladao i đainizam ostaje religija manjine. Danas u Indiji ima oko tri miliona đaina. Jaini bi rekli da te svaka karma prati, čim nešto činis (svjesno ili nesvjesno), kao neka tvar se lijepi na dušu koja je izvorno čista. Zato najbolje ni ne djelovati, prionuti u meditaciju, očistiti se od karme. Za budiste, svaka karma veže dok je ne osvjestiš, a namjerna više nego nenamjerna, te put iz uzročne vezanosti nije nedjelovanje, već osvještavanje. Dakle, ako je radnja nesvjesna, nema ni posljedica kod budista.

A drugo je pitanje zabluda, i ona nije isto što i nesvjesni postupak. Mahatma Gandi je bio pristalica religije jainizma i od njih prihvata doktrinu nenasilja i što je vrlo zanimljivo da im simbol svastike preuzimau nacisti. 

Kad je Mahavira dosegao sveznanje, on je znao i vidio stanje svijeta bogova, ljudi i životinja, odakle su došli, gdje će otići, gdje će biti rođeni, kao ljudi ili životinje, kako bogovi tako i beznačajna bića, i zavisno od njihovih djela. U svoje vrijeme bio je nazivan mudracem, poštovanim od naroda, sveznajućim i svevidećim učiteljem, obdaren bekrajnim znanjem i vizijom. On je oko sebe okupio 11 glavnih učenika (gandadhara), učenika koji će nastaviti njegovo djelovanje i propovijed, podijelio ih na 4 staleža, po važnosti:

. sadhui, muškarci isposnici,
. sadhvije, žene isposnice,
. šravake, muškarci svjetovnjaci,
. šravike, žene svjetovnjaci. 

Za razliku od budizma i monističkih pravaca yoge, pa i drugih religija, jainizamvidi vječno postojanje duše, a čiste duše oslobođene karmičke vezanosti (vezanost shvataju kao stvarnu zaprljanost, umrljanost u čestice tvari, nastalu zbog lošeg djelovanja), obitavaju kao posve slobodne u nekoj duhovnoj oblasti izvan materijalnog svijeta, i nikad ne gube svoju individualnost.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment