Thursday, 8 December 2016

Kapija


Sloboda sablažnjava one koji ne vide dalje od spoljnih zidina. Formalno je uvijek naspram neformalnog. Unutra su ti ključevi, ako ima zaključanog. I ne otkriva svak svoje pijanstvo, ljudi takve kamenuju. 

Nema Stvarnosti osim Stvarnosti. Relativno jeste Stvarno, ako je u Apsolutnom, i konačno jeste Stvarno, ako je u Beskonačnom. Nestalno se ukida stalnim. Kad Istina dođe laž tu trenutno nestane. Neškolovan nekad lakše ovo ,,shvati”. Ego se briše pred Beskonačnim. Kaljugu od strasti i mašte raspršiti moraš, al' Besmrtna Duše Bit je, Nju ne možeš uništiti. Duh dolazi do Suštine i već tada nema stvari, a i ima svud Prisutnost Tu, nikuda ne ide se. Srce nadilazi Duševne forme. Unutar Duše su oblici, oblaci, magle. Čovjek je zaboravio šta je bio Prije toga. Anima je Duša, animal životinjski, sa oblicima. Duhom se nadilazi to ljudsko stanje. Put Znanja ujedno Put Ljubavi i monizam, a pluralizam. Jednost Bića. Privlačnost je te Istine, sama Ljubav, Duh, sinonim. Um, Srce i Volja su.

Kapiju kad vidiš nije ona cilj. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment