Thursday, 8 December 2016

Lice i maska


,,Vidim čovjeka obavijenog gustom tamom. On je postao kao kuća čija je lampa ugašena u tamnoj noći. Zaboravio je kamo želi poći i šta želi biti. Ali sjećanje onoga što je zaboravio može se u njemu ponovo probuditi. Iako je tama nema razloga za očajavanje. Što je dublja tama, bliža je zora. Na otvorenom moru vidim duhovnu obnovu cijeloga svijeta. Novi će čovjek biti rođen i mi smo u agoniji njegovog rađanja, ali ta obnova treba saradnju svih nas. Dogodiće se kroz nas i samo kroz nas. Ne možemo dopustiti sebi da budemo samo puki posmatrači. Moramo se pripremiti za novo rođenje u nama ... (Savršeni Put)

Kažu da je stvarno lice prvobitno lice - lice koje ste imali prije rođenja i lice koje ćete imati nakon smrti. To znači da su sva lica u životu, u ovakvom životu, lažna. Kako da otkrijete koje je stvarno lice? Treba da se vratite unazad još prije rođenja. To je jedini način da se pronađe stvarno lice, jer onog trenutka kada ste se rodili počeli ste da budete lažni. Počeli ste da budete lažni jer se to isplatilo. Kada se dijete rodi, ono počinje da bude političar. Onog trenutka kada se poveže sa svijetom, sa roditeljima, sa porodicom, ono ulazi u politiku. Tada mora da brine o svojim licima. Ono će se smješkati kao da je podmićeno. Pokušavaće da pronađe način na koji će se smješkati kako bi bilo najbolje prihvaćeno, kako bi bilo više voljeno, cijenjeno. Prije ili kasnije će otkriti što zabranjuju roditelji, porodica i počeće da to potiskuje. Tako je lažno ušlo u njega ... bez misli ne možete stvoriti lažno lice … U nemisaonom stanju svijesti, vi ćete biti stvarni - jer u osnovi su misli te koje stvaraju lažna lica i maske. Kada nema misli, ne može biti ni lica. Tada ćete biti bez lica ili, bolje reći, sa Stvarnim Licem - a oboje znače jedno te isto. Zato budite svjesni vaših misaonih procesa. Nemojte se boriti sa time, nemojte to potiskivati. Jednostavno samo imajte svjesnost: misli su prisutne samo kao oblaci na nebu, a vi gledate na njih bez ikakvog predubjeđenja za ili protiv. Ako ste protiv, vi ćete se boriti - a ta borba će proizvesti novi misaoni proces. Ako budete za to, zaboravićete sebe i plovićete strujom misaonog procesa. Nećete biti prisutni kao svjesni svjedok. Ako ste za, onda ćete biti u procesu. Ako ste protiv, stvorićete neki drugi proces kao reakciju na prethodni proces. Zato nemojte biti ni protiv ni za. Dopustite mislima da se kreću, pustite ih da idu gdje god žele, budite duboko opušteni i jednostavno budite samo svjedok. Bilo šta da prolazi, svjedočite. Nemojte prosuđivati; nemojte govoriti da je ovo dobro, a da je ono loše. Ako prispije misao o Božanskom, nemojte reći: Divno! - Onog trenutka kada to kažete bićete identifikovani sa time i tako ćete sarađivati sa misaonim procesom. Tako ćete mu pomagati, davaćete mu energiju, pothranjivaćete ga. A ako ga budete hranili, on nikada neće otpasti. Ili, ako ima misli, seksualnih misli, nemojte reći: To je loše, to je grešno - jer kada kažete da je to grešno, stvorili ste neku drugu seriju misli. Seksualnost je misao, grijeh je misao, Bog je misao. Ne budite ni za ni protiv. Jednostavno sve to posmatrajte bez predrasuda … meditacija je samo biti Svjedok ...

Bog nije osoba, on je iskustvo. Vizija, iskustvo svemira koje imamo nakon raspršivanja ega, to ja zovem Bogom. Nema posebnog tipa iskustva Boga, već je to iskustvo savršene i jedinstvene Ljubavi Bog. To nema središte; ono je sva egzistencija. Sva je egzistencija njegovo središte. Netačno je govoriti o iskustvu Boga ali možete reći da je iskustvo savršene Ljubavi Bog. Ljubav je odnos izmedu dviju osoba. Kada taj isti odnos postoji između pojedinca i egzistencije ja to zovem Bog. Vrhunski stepen, cvjetanje Ljubavi, je Bog. I to me podsjeća ne Hristove riječi: ,,Bog je Ljubav”. Kada ,,ja” nestane, ono što ostaje je Ljubav. Kada se sruše zidovi koji okružuju ego, ono što ostaje je Ljubav. A sama Ljubav je Bog. Zato je nemoguće upoznati Boga ali je moguće postati Bogom." (Vječno hodočašće) … Osho.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment