Thursday, 8 December 2016

Lutalica Ahašveroš i Skrivena


Negdje ili nešto mora tu da luta i lutaće dok ne nađe sama sebe čovjek, tada bit' ga il' nje biti neće 'nakih kako su krenuli. Tamo čeka neko drugi, sebe sam, sem Poseban i Apsolutan. Lutalica Ahasver il’ Ahašveroš umrijet’ može ali kraja tom lutanju ni tad nema. Ne vidi se. Vječni s bezbroj oblika je, oblik drijema, i ruga se Vječnom. Sebi? Luta lutalica zato do dolaska drugog sebi. Do Povratka. I Rođenja.

Odisej je muško, žensko, svejedno je kad se vrati. Isto. Za sad noć je, a o danu nek' se tek govori. Putuje se, bježi kom blizina je ova teška. Lavirinti. Kažu, čovjek da je greška, nekom nedostatak. Ima spasa, jest robija, Sloboda se zaslužuje.Otud Borba.

Ko ne luta? Hajde reci. Ne možeš ga pokazati. Svijet je ovo lutalica, svako luta tražeć' sebe. Na kartama nema Puta, Apsolutno jeste Jedan, ali svakom je poseban. Čudan svijet je kontradiktoran, i dvoznačan pa za to Bogu Vala. 

Ahašver je i persijski kralj, po nekima je Kserks, Darijev sin, sin kopljonoše koji je nasljedio kralja Kira, jer je kralju najviše i sličio. Darije prirodno umire kao najbolji kralj kojeg je Persija imala. A Ahašver (možda, Kserks)? Spominje se u Bibliji. Da li luta? Ne, on sada ,,bičuje more“, napada Grke, piše Herodot. Kir će pustiti Jevreje iz ropstva ... da, Kserks ratnik je, vladar heroja. Ko zna i taj kuda Švera. Svako švera.

U  ,,Knjizi o Esteri“ stvar je malo sakrivena i Estera, briga i Božanskoga za Jevrejina. Ahašver (kad nije Kserks) je oženjen sa Ester koja mu u presudnome trenu otkriva da Jevrejka je, i pušta on njen narod. Esteri je savjet stig'o da ne otkriva porijeklo kad se uda. Svaki ima unutrašnju vezu s Bogom, neki nešto vidljivije. Ta je veza urođena. nikome se ne pokorava sem Bogu. Skrivena je Ljubav Veza s Bogom koja nosi Čuda. 

U knjigama ima mnogo lutalica, pa i Kajin ubija mlađeg brata Abela (Avelja) Bog ga kazni, prokune, i učini ga lutalicom, stavi znak mu da ga ne bi ti što nađu ga ubili. Jer šverati mora Vječno.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment