Tuesday, 6 December 2016

Marks i hrišćanstvo


Hrišćanska religija bila je odraz i proizvod ,,sloma antičkog svjetskog poretka" reći će Marks u svojim materijalističkim razmatranjima svijeta i ljudskog društva. Slobodno seljaštvo u to vrijeme se srozalo na nivo robova i postalo robovskoj populaciji ozbiljna konkurencija u teškim i jeftinim poslovima, kao i u vojnoj službi. Robovi već postaju teret za robovlasnike. Bilo je u interesu samom Rimu da se nasele pusta područja, podjeli se zemlja robovima i pretvore se isti u kmetove koji će plaćati unaprijed određene dadžbine državi, jer veliki stari robovlasnički sistemi nisu više funkcionisali. Pa i religiju je trebalo prilagoditi robovskom mentalitetu ondašnjeg čovjeka. U prvom vijeku već oko 2/3 zemlje nije bilo naseljeno niti iskorišteno poljoprivredno. Čak su i gradsku sirotinju prisilno dovodili na zemlju. Bilo je mnogo nemira, a naročito uporni ustanci bili su u Judeji. Rimski car Neron nije popuštao s nametima. Ljudi su tražili izlaz, sve je oprobano i tražila se nova, ali svjestska religija, da održi i proširi carstvo, da pruži utjehu eksploatisanima u bilo kojem kraju svijeta. Svi su bili jednako grešni, i svi bili prijemčivi za novu stvar, i žene, i djeca, svi građani, i seljaci, i robovi. Propovjeda se strah od boga i mirenje sa sudbinom, i sve radi blaženstva na obećanom onom svijetu. Postoji i veliki uticaj Senekinih djela na poslanice koje crkva pripisuje apostolu Pavlu. Od neoplatonizma je ova religija najviše crpila. Božanska trojica hrišćana se poklapaju sa Plotinovom trojicom: Jedini, Um, Duša. Hrišćanstvo koristi i neoplatonističku emanaciju, spiritualizam, učenje o ekstazi i oduševljenju pomoću kojih se duša približava božanstvu, sve do hrišćanskog blaženstva neposrednog posmatranja božanstva. Pa i jevrejski stari zavjet potpuno ulazi u hrišćanstvo. U prvom vijeku Isus je revolucionarna pojava koja će izvršiti pogrom bogatih i nasilnika, a već koji vijek kasnije on je mistički spasitelj ljudi u nekoj maglovitoj budućnosti. Trebalo se nadati spasitelju s neba, i ne gledati više u sebe, kako su to preporučivale prethodne uzvišene grčke filosofije. Logos je postao Hrist, čime je stvoren most između moćne grčke filosofije i jevrejske moćne religije. Valjalo je osvojiti svijet, po ko zna koji put.

Religija je opijum za narod, kaže on. Karl Marx. A ko je on! I šta je religija. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment