Friday, 9 December 2016

Misli kao ambicija


Koliko su misli važne? Pa, važne su, ali nisu svake moćne. I moćne su one što se ponavljaju, a tek one koje prate kakvo dolazeće dublje događanje. Da se i ne rasipamo na milion drugih želja, nastojanja, bolje ispunjenje radi. Čovjek stvara okolnosti. Kad se sije i žanje se. Ima Zakon. I smetnje su isto razne. 

Opet, mislim, vrjednije je Sebe naći, jer se osvaja Sloboda i Ljepota, Ljubav ili Dobro samo, a ne uspjeh neki tu pred prisutnima. Provikano! Zar su ljudi takmičari? Ma, nisu ni nadničari. Parničari. 'Ajmo Dalje.

Bar kad bismo Znali šta nam treba i šta najbolje je ostvariti? A šta je i Ostvarenje? Kad bi znali? To sad drugi sve diktira, vrijednosti su posve date cijene svega pa preuzmi. Određuju i budale. Odreci se najboljega zarad nečeg banalnog kad isplati se. Vječno ako stoji negdje Identitet, nije samo socijalno, TAD šta ćemo!? 

Reći će neki - sreća je da se nisu ostvarile naše želje i planovi neki. Misli čovjek sa programom ubačenim, ima mnogo nesretnika što bi vladali drugima. Sobom NE. Ima želja i nesretnih. Previše je banalnoga. 

Promašaj je. Nek vladaju. Ja se nečem drugom nadam. 

Šta znači i imati sve, biti BOGat, pametan i lijep, i zdrav ... sve bogme izokrenuto, nepotpuno. Šta je ono što najviše vrijedi ili šta se traži, govore po dnevnicima i emisijama praznim sve do ništavnoga. Šta li znači biti i aktivan? Pa, koristan? Patriota ili sada globalista? Vjernik? Ili ateista? Demokrata? Aristoi? Teokrata? Anarhista? Šta to znači!?

A šta li je to BOGatstvo!? Nešto vrlo POPULarno. Jesam čovjek nisam narod - osim kad sam u gomili.

Šta je rad? I veliki poslovi sad!? - pitajmo provikane. Cilj života? 

I istrajan biti (često u pogrešnom smjeru), kažu, isplati se. A najgore od svega je, ovo funkcioniše nam. Ljudi sretno sa željama i modernom ambicijom. Privlače me ,,stvari“ Vječne, baš su moćne. Npr. Ljepota, Ljubav, Dobrota i Pravda, Savršenstvo, Vječnost i BOGatstvo. Ima svega.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment