Thursday, 8 December 2016

Muzika i ples i svijet


Sve živi uz muziku i ples nekakav, bogme lijep, al’ ima i neusklađen. Korak - gorak. I kamen je muzika, a život teatar, lice za sad maska. Čestica visina tona je, a čestice ni nema. Kako onda nešto pjeva? Ritam stvari. Stvar po-sebi ne rovari. Iz tona još izvire drugi ton, pulsacija, vibrato. Tu još pred nama igraju se oblaci u oblicima prozračan rezultat daju među snovima.

Rezonuje smiren um, sve rezonuje. Živo sve je. Svira sve u odnošenju, matematski i muzički čuvstveno je, i kad raste i kad truli. Nije problem svijetu novom da se rodi, il’ ne rodi, il’ da umre, život ovo ni ne dira. Iznutra i spolja ritam je povezan, kad se ritam poremeti, poremeti se i oblik. 

Elektro i magnet Polje, ne zračenje, odnosi su, tumačenje. Muzika je nešto bolje, umjetnost oživljujuća u oktavi živa cvijeta. Telepatski. 

U svakom se dijelu smješka i Cjelina hologramski ritam Svijeta. Samo čovjek usaglašen je u pravu. 

Duša Svjesnost, genetika memorija, talozi su relacija, kreacija k’o zaborav prikupljenost u Božanskom. Mi to tako mnogo znamo u Cjelosti, al’ se istog odričemo. Bog ne baca, mi u kocke se bacamo. Svemirski je Identitet, Posebnost i Apsolutnost. Niko nije baš bezazlen, samo jedan ili jedna Svijet mijenjaju. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment