Sunday, 11 December 2016

Novi čovjek


Ima jedno drvo ono stari mi je Drug, i kaže: Voli Sebe. Nisam protiv. Jer kako ćeš voljet druge? Nisam dio ovoga ni prošlog svijeta, buntovništvo političko nije mi da mijenjam čovjeka na vlasti jer čovjeka kada mijenjam, mijenjam sebe. Evo slikam. Sa razlogom buntovnik sam, ali individualan. Buđenje je Svijesti jer strukturu Ona društva mijenja, ne može se ustaviti. Revolucije su stare, uvijek staro, propadaju. Vjera mi je sasvim Lična, volim Sveto, nesvjetovan sam ne trebam moć od ljudi, moć što izopačuje nas. Da, otvaram oči masa ne podnosi, povrjeđuje, vrijeđam i kad razvijam se - drugom ego. Ali ova nova priča kaže novi nivo treba, ne trebamo stare fore. Sa tim već sam raščistio, neću staro, hoću arhe, idealno, more, neću samrtničko. 

Nisam dio prošlog svijeta niti ovo sad kopiram, nekom smeta, novi čovjek tu spašava, a ne kakav Đuro, Pero. Kad moć dođe do čovjeka već drugačije se misli. Zanesenost i pitanje sakriveno: Kako ljude obrobiti? 

Tuče čovjek na prirodu, udara na samog sebe. Ali kako drvetu se il' čovjeku približiti, umjetnost je. Ljubav zrelost je spoznaja samog Boga. I Sloboda. U tom bih da učestvujem. Nije snaga. Jok kapital. Ajme meni, puno tog je ... Sve su stvari sutra smeće i novac je. U Cjelosti tek se pleše ili pjeva, uvijek cvjeta no, drugima sakriveno. Istina je. Više nije metafora već sam Život, Egzistencija je Vječna, nije vrijeme. 'Vaki nisu usamljeni. Nisam stranac. Mi ne znamo da bogovi već su spremni. Uvijek spremni. Život nije sam po sebi teret jeste teret razum, zato sam u sadašnjosti. Budućnost nek sama brine. I prirodi moram prići da bi proš'o Sebi iza. Nema Iza. Tu je svijet još komplikovan, mentalno mi se još zida. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment