Sunday, 4 December 2016

Pitagora - ezoterijski


Božansko Slobodu daje, a mi sami se vežemo. Sloboda nam prethodi, kontrola je zakonima, energetskim, i kosmičkim i društvenim ili drugim, trećim, petim, do u Beskraj. 

Fantazme su slike neke izobličene a istina i jezik su sagledani ,,Sofistu“.

Sloboda je Prva, da i nije determinisanost. Mi zar samo brojevi, postvareni, kaže i Pitagora. Sadašnjost je u Beskraju, to je vrijeme. 

Ptagora sin Mnesarha je, rezača dragog kamena. Naučnik je i mističar. Il' filosof. Išao je u Egipat. 

Nula i jedinica. Osjećaj je telepatski. Matematsko. I muzika. Nauka je o vremenu. 

Tajanstveno je porijeko. 

Prosvjetljenje je do Boga, transcendens, to ono je preko mogućeg shvatanja. Bistriji je od čovjeka Kosmos, daje nam internet. Nauka se tu primiče Duhu, i Božanski je taj Internet, al' je ovaj nama dat tu zbog kontrole. Moral? Zar kontrola je? Ne da moral onom koji nemoralno htio bi da vlada nižim karakterom, vladat' Višim. 

Matrix ljudi zavidnici su i Boga. Čovjek baš je ograničen. Mi možemo da shvatimo istovremeno što jeste, i nikada rascjepkano. 

Pitagori i drugima Bogovi su, da, brojevi. Kod starijih vrhunski je ,,Nula“ i svesadržajan, broj, i Tačka. Centar je baš Tu u nama, nelokalan. Religije dobro znaju, al' do ovoga ne stižu, drugi stiže. 

Sufiji su mnogo stari, Vječno mladi. I drugi su. 

Sloboda. Da, sopstven Put je, koji nije. 

Ne daleko, baš blizu je. Ako u nama je Bog, mi naćemo svuda Njega, i u zrnu pjeska i u životinji mogućnost je. 

Da li mogu napustiti samog Boga? Ne. Ma, gdje ćeš?

Ljubav prema čudovištu. Puć puruć, to kaže doktor Abramović, i sjenka se sama gubi. 

Vjerovati? Svaki ,,razuman“ čovjek mora vjerovati u Boga, kaže Dekart, ali gdje su sada ti razumni? Taj razumni Dekartov je nešto drugo. 

Borba lična je, a rat ti uvijek Sveti. I shvatiti vrijeme kako? Nestaće i strah od smrti. Biti vladar nad drugima, nije više zanimljivo. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment