Thursday, 1 December 2016

Pitagora i Pitagorejci


Čudan je taj Pitagora, što nije bio k'o ostali narod? Još je osnovao neku školu, a nije ekonomija, nije pravo, nije menadžment, nije mašinstvo, ništa konkretno. Što ga uopšte spominjemo. Pa, bio je proganjan. Ne vole ga. Voli On. I spaljuju. Prešao u Italiju (Italska oblast). Ne ići glavnom ulicom - kaže ovaj Učitelj. Upražnjavati ćutanje. Čemu priča neupućenom. Filosof ne traži Ljubav on juj je našao, Ljubav Božanskog. U narodu druge sile rade, strast i sjene. Magnovenje. Usmeno i neposredno je učio. Tajno. Nije ni pisao. Asketski i religiozan. Je li bilo politički? U Egiptu (Kemu) uči 22 godine, i rob je zatim u Babilonu, gdje dodatno ima šta naučiti.  

Broj. Muzika. Medicina je liječenje Duše. 

Oni koj su ga citirali govorili su nespominjući mu ime: ,,Tako je On rekao“ ili ,,Lično je rekao“.

Seobe Duša. Metempsihoza. Tek Duša je ,,pravi čovjek“. Načelo ili pranačelo svijeta je neograničeno, Anaksimandrov Apeiron. Granični Peiron oblikuje. Krug i kvadrat. Odnos između ova dva je harmonija. Nesvodljivo matematski. Rješenje nije racionalno. Dijagonala jediničnog kvadrata, isto, √2. 

Četvorka je mističan broj. I Pentagram simbol čovjeka. Muzička ljestvica okreće krug i u njoj bezbroj je tonova, al' može i 6 minimalno. Sa još dva tajanstvena. Kad duž podijelimo na pola, zatim stu na trećine i na četvrtine, dobićemo šest dijelova, heksametar za pjevanje, kad zmija ujede sopstveni rep k'o Oroboros. Zakoni su Demijurga. 

Njihova priroda je monada, krug sa tačkom, simbol Vječnosti, nepropadljiva. U dekadi je Centralna Vatra, k'o antizemlja, nevidljiva iz ljudskog boravišta, centar Tetrakisa. Ima smisla. Teško je ući u Tajno društvo, a izaći teže. Tajna se mora sačuvati. Iracionalan broj. Zar ćeš otkriti im Tajnu? Ne, ne možeš otkriti je, nit’ je oni sami znaju strijepe svi pitagorejci. Unutrašnji su i vanjski, ovi prvi posvećeni Misteriji Tajnog Svjetla, a kad ne znaš misliš tame.

Jedni tajni su, a drugi opet javni, instruktivni Prvi su daleko oku javnog, zar je ovo čudno? I sastanci poslovni su pa i sportski za spoljašnjost zatvoreni. Čovjek bi svaki da mu se kaže, o svemu, a i on sam ne kazuje. Ometa se kad nespremni svašta pita, i pogrešno shvata, a još gore to prenosi. Iznesi se. Granice su obliku do tvoga Bića. Šta te briga ko šta radi, i bukvalno. Aktivnost se neka traži.  

Da l’ svi misle svojom glavom? I bune se. Ja vam nudim sad pitanje, ne dokaze. Ima Jedna i zove se Tajna, ili bezbroj ih je pa – Koja je? Da, malo se cijeni ili svi su ljuti ljudi što još ne mogu sustići je. Simbol skriva i otkriva, kako kom. Ko ne vidi svjetlo ima Misteriju. Ima obred. Gdje god narod idi i ti. Da istinu kažeš nespremnom i nije neki red. Budućnost je određena, al’ sadašnjost sve dok vidljiva je oku ne. Značenja su nam u mraku, jezik svijeta nagovještava tu Tajnu koji znaju, ispalo je, da ne znaju. Spoljni krug se zatamnjuje i prolaze koji mogu, teško nom ko ostaje. Nema štele. Čitaj, uči sve knjiga je ka unutra, ali ima refleksija – izlaz van. I tavorenje.

Novac gurnut je da stvari pomjeraju, taj što gura njemu isti ni ne treba. Jest’, mi svijetom putujemo kroz značenja pojmova smo i oblika, zvuka, slike i pokreta, sve milion. Sve konačno zid je, al’ i Bekonačno, smrt obliku nerješenost. Ima nešto što ne možeš i da hoćeš sam pa Drugo tebe traži. Il’ je Prvo? Sve govori, i priroda, al’ čovjek od sviju više Sija, gori no, ćuti o nečemu. Ovaj Voli.

Ovaj tekst je u potrazi za sadašnjim, pitagorejski se kreće iz budućeg. Eleusinski.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment