Thursday, 8 December 2016

Pjesnik u filosofiji


Pjesnici u državi se moraju kontrolisati, ali kontrolisati treba, ne samo njih već i druge, reći će Platon, da bi se spriječila raskalašnost i prostakluk u zajednici. Dalje se ukazuje na muzikalnost kojom se vaspitavaju Duše čuvara. Zagonetna je ta bliskost muzike, poezije i filosofije, a kod Njemaca s Herderom i Romantičarima stupa u svijest nacije. To važi, naravno, i za druge narode. Poetska riječ se javlja jednako filosofskom, jer svakodnevni jezik to nije u stanju. Filosofija je beskonačni napor pojma, reći će Gadamer, kao riječ koja stoji, ali i koja zalazi u neizrecivo. U ovom smislu i Husserl kao osnivač fenomenološke filosofije hoće eliminisati površna ili pogrešna naturalistička i psihologistička razumijevanja filosofije tzv. ,,ejdetskom redukcijom“ koja se u oblasti umjetnosti ispunjava spontano. A imenovanje, jeste važno, njime je to nešto uvijek pozvano u sadašnjost, ono može da evocira i jedinstvo smisla. Pojam je medij filosofiji, ali jezik filosofije je takav da sam sebe ukida, ne govoreći ništa određeno, a istovremeno ciljajući na Cjelinu. Takve su tzv. spekulativne rečenice, kontemplativne zvane u skolastici. Ovo vrijedi i za pjesnika i za filosofa, od Platona do Hajdegera, gdje je u tajni jezika dijalektika otkrivanja, ali i istovremeno uklanjanja. Zastajanje u fromalnom pukog argumentovanja pada u čistu retoriku i napuštanje filosofije. Prazne forme mišljenja ne dospijevaju do same stvari.  

Pjesništvo kao mimezis je štetno ili bezefektno. Duša je važna i princip je vječnog Života kod Platona, o njoj govori Sokrat, a u službi njenog ostvarenja stoji idealna država, takođe metafora uzvišene Duše u redu s bogovima. Mimetičko se ne dešava ni u samom djelu kao djelu, ono se dešava i u onom koji doživljava ponuđeno.  

Pjesnik je imao nekad svoje mjesto pored kralja, jer poezija, osim što sudjeluje u istini opteg, ona donosi poruke iz Božanskih predjela.  

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment