Saturday, 3 December 2016

Politička filosofija


Prostor jeste bitan, naravno, cijepa se i sastavlja ili sabira SVIJET. Bitno je i sve drugo nebitno AKO se sagleda BIT. Države umiru i niču nove. I religije pucaju isto stižu nove. Luter cijepa a i oživljava stvar u 16. vijeku, neki su i prije. Sloboda je nekom potrebna prijeko, zašto da ne? A kako? Neki će reći da nije to bilo slabljenje već jačanje palog - to nešto u smislu cijepanja. Dotok je novih energija, odnosno putevi novi kretanja jer stanje biješe začepljeno. I Pravoslavlje se isto ruši, tuku se braća i međusobno sa svih strana. 

Subjekt postaje slobodan, ne individua Duhom već razumskim prohtjevima, ispred bačen, Ličnost Beskrajno je dublja. Sabiranje u Logosu opet čeka se kao drugi dolazak Boga. Na drugi način o tome priča svaka Vjera. I islam. I bezbrojni drugih. Moja je filosofska Vjera i Lična, još ne znam kako.

Poli-teia je zajednica, grad-država. Prije toga u Duhu je eklesia. Atena je, boginja Pravde, štiti mudre i junake, sada već izgubljena. 

Pa se proba i bez Boga. ,,Kapital” nije glavno djelo Marksa već je ,,Teorija o višku vrijednosti”. Kapital je k’o kapitalizam. I državni. Krupni, ne sitna buržoazija. Sve ide ujedinjenju. Na koji način? Logosno je unutrašnje sabiranje, ne gomila. Ali gomila se gura, i galami, sve na štetu je čovjeka. Kapital se skuplja na gomilu, a na drugoj strani ga nema.

’68. je Praško proljeće, Rusi pritišću Prag, ljulja se socijalizam. U SFRJ isto demonstracije započinju studentima. Zapad hoće da skloni de Gola u Francuskoj. Komunisti preko noći su postali liberali. 

Konzervativizam, socijalizam, i liberalizam. U Italiji fašizam, Njemačkoj dat je nacizam. Sve to pada pred očima, svaka ideja ideološki smrznuti IZAM, a duboko u čovjeku je još prisutni nedostatak neprihvaćen. Socijalizam pada zatim ’91. sovjetski, kineski (ima sopstveni prelaz), jugoslovenski. Svak na svoj način. Pao je i berlinski zid. Ljudi padaju. Narod nema više elitu, a ne znam da li i imao je. Skrivene sile provode svoje demokratski, narodu godi da se k'o pita.

USA, UK, AU, CA i NZ, s druge strane i Rusija. Kina - po Čomskom veći je problem za Zapadne. Francuska i Brazil su ključne zemlje katoličke, a Rusija najveća zemlja Svijeta pa Kanada, Kina, SAD, i Brazil. Po bogatstvu im prilazi JAR. 

Kažu, pobjeda liberalizma i demokratskog je, nekom i potpuno lažno. Ovo dvoje neko vrijeme samo upiru zajedno na dijelu puta. Pseudo je postmoderno. Demokratski razlika je prihvatljiva međ bogatim - siromašnima. Ono prvo i zdravije nešto bješe liberalno, u dubini, nekad davno. I drugi su liberalizmi: individue, duhovni, i prirodni, politički. Ima sila sad neo-liberalizma. Potrošački obesmišljen je život. Troši čovjek prije nego i ostvari se. Trgovački. Univerzalno je bogme, čak i rasistički. 

Demokratski? To sam ja! - to govori autoritet, a ostali pokorno slušaju ih. Liberalna pseudosloboda hoće zgrabiti svaku mrvicu svijeta. Hedonistički liberalizam - suprotni smjer je uživanjem se ne može ostvariti biće, rekao je i Hajdeger. I prije njega. Ta udobnost i naslada čulna društvo ruši. Evidentna i zagađenost je svijeta na svaki mogući način, prirode, društva i više od tog, od Duše bez Duha. A da li ljudi ima baš mnogo, to ne znam, neko bi da ih smanji. 

Zbignjev Bzežinski kaže da je Zemlja Velika šahovska tabla, i jednopolarni svijet se traži, ali ga nema. Na djelu je sukob ... civilizacija. 

Demokratija treba mjeru. I treba vrsnost, demokratski aristoi. Sve je opasnost, a najveća nespoznati sebe. Kriza je svijesti i morala bezLogosan život, logika kruta. Sve vrijednosti izvana i od nekog su postavljene interesno je i nisko, Rim je sila, Grčka - Pravda, republika vrsna negdje u temelju evropskom je. Podležeća Supstancija.

Osjetljiva je Duša Slovena, i neka druga je slovesna. Jezik čovjeka stvorio je, i on jezik. Misle da Duša varvarska je oni što im mašina preča od čovjeka je. Zar je preča vlast nad drugim NEG nad sobom? Raspad Ličnosti je problem od raspada društva mnogo razorniji. Povratka nema osim sebi i sa sobom, uz saosjećaj. Odnekuda. Ima i Ono Više od svijeta. Tu, u nama. Ali leta.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment