Saturday, 3 December 2016

PRIPREMA za prijemni na osnovni studij filosofije


za 1. ciklus studija / baccalaureus

Sami se pripremate. Knjige imate u kući, kod prijatelja, u bibliotekama, čitaonicama, knjižarama, na ulicama i sajmovima, a najviše čak na internetu u elektronskim formatima pa, izvolite. Prije polaganja prijemnog ispita za studij iz filosofije možete, npr. u pola godine aktivnog čitanja pročitati i sljedeće, kao što su neki čitali kako im je dolazilo pod ruku. Ovaj spisak uključuje i Istočnu misao ili duhovnost, koja može biti od značajne pomoći za razumijevanje filosofskog života i kontemplativnog (spekulativnog) znanja tzv. Zapadne filosofije koja počinje s Helenima (Starim Grcima), i prije njih: 

. Adorno W. Theodor - Filozofska terminologija / Uvod u filosofiju - Svjetlost, Sarajevo, 1986. 
. Adorno W. Theodor - Minima Moralia - Veselin Masleša, Sarajevo, 1987. 
. Adorno W. Theodor - Tri studije o Hegelu - Svjetlost, Sarajevo, 1990.  
. Alber Kami (Alebert Camus) - Mit o Sizifu - Mono, Topos & Manana press, Beograd, 1999.
. Alebert Camus - Naličje i lice / Pirovanje / Ljeto - Zora, GZH, Zagreb, 1976.  
. Albert Bazala - Mudrost grčkog naroda u priči i pjesmi - Matica hrvatska, Zagreb, 1970.  
. Alexandre Kojeve - Kako čitati Hegela - Svjetlost, Sarajevo, 1990.
. Arif Tanović - Bertrand Russell, filozof i humanist - Veselin Masleša, Sarajevo, 1972.  
. Aristotel - Metafizika - Kultura, Beograd, 1960.  
. Aristotel - Politika - BIGZ, Beograd, 1975. 
. Aristotel - Fizika - Globus, Zagreb, 1987.
. Arnold Gehlen - Čovjek - Svjetlost, Sarajevo, 1990.
. Augustovo doba - urednik Mirko Žeželj, Školska knjiga, Zagreb, 1955. 
. Ayer A. J. - Problem saznanja - Nolit, Beograd, 1963.
. Ayer A. J. - Filozofija u XX vijeku - Svjetlost Sarajevo, Sarajevo, 1990. 
. Bart D. Ehrman - Isus to nije rekao - Babun, Beograd, 2007.
. Baumgarten, Gotlib Alexandar - Filozofske meditacije o nekim aspektima pjesničkog djela - BIGZ, Beograd, 1985. 
. Berberović Jelena - Filozofija Ludviga Wittgensteina - Svjetlost, Sarajevo, 1978.  
. Bergson Henri - Smijeh - Znanje, Zagreb, 1987.
. Bergson Henri (Anri)  - Stvaralačka evolucija - Dobra vest, Novi Sad, 1991. 
. Bertrand Russell - Istorija zapadne filozofije - Narodna knjiga alfa, 1998.
. Bertrand Russell - Mudrost zapada - Marijan tisak, Split, 2005. 
. Bertrand Russell - Zašto nisam hrišćanin - predavanje u Gradskoj kući u Betersiju, pod sponzorstvom Odjeljenja za južni London Nacionalnog svjetovnog društva, 6. marta 1927.
. Bhagavad Gita - preveo Miroslav Marković - BIGZ, Beograd, 1989. 
. Bhagavad Gita (potpuno izdanje) - Šri Šrimad , Beograd 1991. 
. Biblija (Stari zavjet i Novi zavjet) - preveo Dr Ivan Šarić, Sarajevo, 1942. 
. Bogomir Đukić, Lazo Ristić, Miroslav Drinić, Miodrag Živanović, Jovan Aranđelović, Mile Savić, Radivoje Kerović - Filozofski godišnjak Br.3 - JU Književna zadruga, Banja Luka, 2005.  
. Božidar Francuski - Nasmešeni bog - IP Filip Višnjić, Beograd, 1997. 
. Branko Bošnjak - Grčka filozofija do Aristotela - Matica hrvatska, Zagreb, 1978.
. Branko Bošnjak - Uvod u filosofsko mišljenje i rječnik - Naprijed, Zagreb, 1989.
. Bratislav Petrović, Dr Bogdan Šešić, Dr Miodrag Cekić, Dr Milan Damnjanović - Savremena filozofija - Rad, Beograd, 1970.
. Campanella Tommaso - Grad sunca - Kultura, Beograd,1964 
. Carolly Erickson - Tajni dnevnik Marije Antoanete - Narodna knjiga Alfa, Beograd, 2007. 
. Christopfer Knight i Robert Lamas - Hiramov ključ - Kairos, Sremski Karlovci, 2000. 
. Ciceron Marko Tulije - O krajnostima dobra i zla - Veselin Masleša, Sarajevo, 1975. 
. Ciceron - Rasprave u Tuskulu - SKZ, Beograd, 1974. 
. Čedomil Veljačić - Pjesme prosjaka i prosjakinja - Svjetlost, Sarajevo, 1990.
. Čedomil Veljačić, Rada Iveković - Indijska i iranska etika - Svjetlost, Srajevo, 1980. . David Herbert Richards Lawrence - Tajne feniksa - Rad, Beograd, 1977. 
. Dan Brown - Da Vinčijev kod - Solaris, Novi Sad, 2004. 
. Danilo Pejović - Filzofska hrestomatija: Francuska prosvjetiteljska filozofija - Matica hrvatska, ZG, 1957.
. Dalai lama - Savjeti o umiranju i boljem životu - Mozaik knjiga, Zagreb, 2004.  
. Dejv Robinson - Niče i postmodernizam - Esotheria, Beograd, 2002.
. Dejvid Luis - Čovjek koji je stvorio Hitlera - Okean, Beograd, 2004. 
. Dharmma Padam - Put ispravnosti (ontologija budističke etike) - preveo s Pali jezika Čedomoir Veljačić, ITP Naprijed, Zagreb, 1990.
. Djui Džon (John Dewey) - Logika / Teorija istraživanja - Nolit, Beograd, 1962. 
. Dušan Milačić - Od Skarona do Remboa - Veselin Masleša, Sarajevo, 1965. 
. Džek London - Gvozdena peta - Prosveta, Beograd, 1968.  
. Džeremi Foks - Čomski i globalizacija - Esotheria, Beograd, 2003.
. E. L. Radlov - Pregled istorije ruske filozofije - Gutenbergova galaksija, Beograd, 1999. 
. Edgar Moren - Čovjek i smrt - BIGZ, Beograd, 1981. 
. Epikur - Osnovne misli - Dereta, Beograd, 2005.  
. Erazmo Roterdamski - Pohvala ludosti - RGZ, Subotica, 1998.
. Erich von Daniken - Svi smo mi deca bogova - Divit, Beograd, 1997.
. Erih Rothacker - Filozofska antropologija - SOUR Veselin Masleša , Sarajevo, 1985.
. Erich Fromm - S onu stranu okova iluzije - August Cesarec, Zagreb, 1984.  
. Erich Fromm - Imati ili biti? - Naprijed, Zagreb, 1986.  
. Emil Vlajki - Antihumanizam - Nova, Beograd, 1993. 
. Ernest Hemingvej - Imati i nemati, Starac i more - Matica srpska, Beograd, 1967. 
. Eshil - Okovani Prometej - Mala biblioteka srpske književne zadruge - Beograd, 1999.  
. F. V. J. Šeling - Filozofija slobode - Plato, Beograd, 1998.
. Fedor Ignatevič Hashačih - O mogućnosti spoznaje svijeta - Pedag.-knjiž. zbor, Zagreb, 1949. 
. Fink, Eugen - Epilozi poeziji - BIGZ, Beograd, 1979. 
. Foucault, Michel - Hrišćanstvo i pastirska moć - Za srpski, Karpos, 2007. 
. Fridrih Niče - Osvit - Rad, Beograd, 1979 & 1982. 
. Fridrih Niče - Rođenje tragedije - BIGZ, Beograd, 1983.
. Fridrih Niče - Genealogija morala - Grafos, Beograd, 1983.
. Fridrih Niče - Filozofija u tragičnom razdoblju Grka - Grafos, Beograd, 1985.
. Fridrih Niče - Šopenhauer kao vaspitač - Grafos, Beograd, 1987.
. Fridrih Niče - Knjiga o filozofu - Grafos, Beograd, 1987. 
. Fridrih Niče - Dionisovi ditirambi - Grafos, Beograd, 1988.
. Fridrih niče - Tako je govorio Zaratustra - Oktoih, Podgorica, 1999. 
. Fridrih niče - Ecce homo - Partenon, Beograd, 2009.
. Gajo Petrović - Logika - Školska knjiga, Zagreb, 1985.
. Gadamer Hans Gorg - Istina i metoda / Osnovi filosofske hermenautike - Veselina Masleša, Sarajevo, 1978.  
. G. F. Aleksandrov, B. E. Bihovski, M. B. Mitin, P. F. Judin, B. S. Černišov, V. F. Asmus, M. A. Dinjik i O. V. Trahtenberg - Filozofija antičkog i feudalnog društva, tom1 - Kultura, Beograd, 1948. 
. G. F. Aleksandrov, B. E. Bihovski, M. B. Mitin, P. F. Judin, L. A. Kogan, M. A. Jegorov, M. M. Grigorjan, O. V. Trahtenberg, J. A. Milner, V. M. Pozner, B. F. Poršnjev, S. G. Suvorov - Filozofija XV-XVIII vijeka, tom2 - Kultura, Beograd, 1949. 
. Georg Lukacs - Teorija romana - Svjetlost, Sarajevo, 1990. 
. Gilles Deleuze - Logique du sens - (s francuskog preveo Branko Romčević / Platon i simulakrum) Paris 1969.
. Giordano Bruno - O uzroku, principu i jednom - Kultura, Beograd, 1959. 
. Grof Kristijan fon Kroko - O njemačkim mitovima - Svetovi, Novi Sad, 2001. 
. Hans Kristijan Andersen - Nenaslikane slike - Prosveta, Beograd, 1952. 
. Hans Mayer - Gete, ogled o uspjehu - Svetovi, Novi Sad, 1951. 
. Hartmann Nicolai - Estetika - Kultura, Beograd, 1968.
. Hegel Georg Vilhelm Fridrih - Estetika I - Kultura, Beograd, 1952.
. Hegel Georg Vilhelm Fridrih - Estetika II - Kultura, Beograd, 1955. 
. Hegel Georg Vilhelm Fridrih - Estetika III - BIGZ, Beograd, 1975. 
. Hegel Georg Vilhelm Fridrih - Fenomenologija duha - BIGZ, Beograd, 1979.
. Hegel Georg Vilhelm Fridrih - Istorija filozofije I - BIGZ, Beograd, 1983.
. Hegel Georg Vilhelm Fridrih - Istorija filozofije II - BIGZ, Beograd, 1983.
. Hegel Georg Vilhelm Fridrih - Istorija filozofije III - BIGZ, Beograd, 1983. 
. Hegel Georg Vilhelm Fridrih - Enciklopedija filozofskih znanosti - IP Veselin Masleša, Sarajevo, 1987. 
. Heidegger, Martin - Šumski putevi - Plato, Beograd, 2000. 
. Heidegger, Martin - Mišljenje i pevanje - Nolit, Beograd, 1982.  
. Henry Corbin -  Historija islamske filozofije I/II - ,,Veselin Masleša" Svjetlost, Sarajevo, 1987. 
. Herbert Marcuse - Hegelova ontologija i teorija povijesnosti - Veselin Masleša, Sarajevo, 1981. 
. Hercen, Aleksandar - Pisma o izučavanju prirode - Kultura, Beograd, 1951. 
. Herman Hesse - Moja vjera - Narodna knjiga, Alfa, 1999. 
. Hermes Trismegistos - Opomena duši - Zlatni zmaj, Beograd, 2003. 
. Herodot - Novele, anegdote i druga zanimljiva pričanja - Školska knjiga, Zagreb, 1953.
. Heziod - Poslovi i dani - Matica hrvatska, Zagreb, 1970. 
. Hjum Dejvid (Hume David) - Rasprava o ljudskoj prirodi - Veselin Masleša, Sarajevo, 1983.
. Honore de Balzac - Filozofske priče - Kultura, Beograd - Zagreb, 1949. 
. Huserl Edmund - Ideja fenomenologije - BIGZ, Beograd, 1975.
. Ignacio de Loyola - Načela jezuita - Mladost, Beograd, 1990. 
. Ivan Cvitković - Krleža, Hrvati i Srbi - IP Oslobođenje public, Sarajevo, 1991. 
. Jakob Boehme - De vita mentali (O natčulnom životu) - Zlatni zmaj, Beograd, 2003.
. Jakob Boehme - O istinskom odstupanju (Umiranje sopstva) - 1600.g.
. James Churdiward - Mu, iščezli svijet - Bata knjiga, Beograd, 1996.
. J. Krišnamurti - Duh i sloboda - Grafos, Beograd, 1987.  
. Jasna Šakota Mimica - Dekartova metafizika tela - Mali Nemo, Pančevo, 2006.
. J. Berberović, A. Buha, S. Ćuzulan, M. Filipović, R. Muminović, V. Premec, V. Sutlić i A. Šarčević - Filozofija modernog doba - ,,Veselin Masleša" Sarajevo, 1986. 
. John Collier - Indijanci obiju Amerika - Matica hrvatska, Zagreb, 1968. 
. John Stewart Mil - Utilitarianism - Kultura, Beograd, 1960.  
. Jovan Striković - Sloboda u kavezu - Sloboda, Beograd, 1989. 
. Jurgis Baltrušaitis - Fantastični srednji vijek -  Svjetlost, Sarajevo, 1991. 
. Jurij Stojanov - Skrivena tradicija u Evropi - Branko Kukić i Umjetničko društvo Gradac, Čačak, Beograd, 2003. 
. Kant Imanuel - Zasnivanje metafizike morala - Dereta, Beograd, 2008.  
. Kant Imanuel - Metafizika morala (M. ćudoređa) - Veselin Masleša, Sarajevo, 1967. 
. Kant Imanuel - Kritika čistog uma - Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1984.
. Kant Imanuel - Logika - Neven i Fenix, Beograd, 2008. 
. Karen L. King - Jevanđelje po Mariji iz Magdale - Rad, Beograd, 2005. 
. Karlos Kastaneda - Moć tišine - BIGZ, Beograd, 1987.    
. Karlos Kastaneda - Učenje Don Huana - BIGZ, Beograd, 1988.  
. Karlos Kastaneda - Odvojena stvarnost - BIGZ, Beograd, 1988. 
. Kierkegaard, Soren - Osvrt na moje djelo - Grafos, Beograd, 1981. 
. Kierkegaard, Soren - Ili - Ili - Svjetlost, Sarajevo, 1990. 
. Kierkegaard, Soren - Filozofske mrvice - Grafos, Beograd, 1990.
. Kierkegaard, Soren - Brevijar - Bonart, Nova Pazova, 2001. 
. Koplston - Istorija filozofije / Tom I: Grčka i Rim - BIGZ Beograd, 1988. 
. Koplston - Istorija filozofije / Tom II: Srednjovekovna filozofija - BIGZ Beograd, 1989.  
. Koplston - Istorija filozofije / Tom III: Kasni srednji vijek i renesansna f. - BIGZ Beograd, 1994.
. Koplston - Istorija filozofije / Tom IV: Od Dekarta do Lajbnica - BIGZ Beograd, 1995. 
. Kur'an - u prijevodu Džemaludina Čauševića i Muhameda Pandže, Naklada C, Zagreb, 1989. 
. Lama Anagarika Govinda - Tibetanska mistika - Grafos, Beograd, 1986. 
. Lao She - Mačji grad - AC, Zagreb, 1989. 
. Lav N. Tolstoj - Traganje za Bogom - Lento, Beograd, 2003. 
. Leibniz, Gottfried Wilhelm - Ispovjest filozofa - Bonart, Nova Pazova, 2002. 
. Leibniz, Gottfried Wilhelm - Novi ogledi o ljudskom razumu - Veselin Masleša, Sarajevo, 1986. 
. Leonardo da Vinči - Predskazanja, filozofija i aforizmi - JP Službeni glasnik, Beograd, 2008. 
. Ljubomir Doležel - Poetike Zapada - Svjetlost, Sarajevo, 1991. 
. Lora Silber, Alan Litl - Smrt Jugoslavije - Radio B92, Beograd, 1996. 
. Lućano De Krešenco - Istorija grčke filozofije - GIP Kultura, Novi Sad, 1991.
. Lućano De Krešenco - Istorija moderne filozofije - IP Svetovi, Novi Sad, 2004.
. Lukijan - Odabrani razgovori - Kultura, Beograd, 1957.
. Lukijan - Razgovori hetera - IP Žarko Albulj, Beograd, 1999.
. Mario Vukić - Filozofski spisi - Svjetlost, Sarajevo, 1983.
. Marko Višić - Egipatska knjiga mrtvih -  Svjetlost, Sarajevo, 1989. 
. Marko Višić - Zakonivi drevne Mesopotamije -  Svjetlost, Sarajevo, 1989. 
. Maurice Merleau-Ponty - Fenomenologija percepcije - Svjetlost, Sarajevo, 1990. 
. Michael Baigent, Richard Leigh - Hram i loža - Bata knjiga, Beograd, 1995.  
. Michael Baigent - Isusov zapis - Alnari, Beograd, 2008. 
. Migel Leon Portilja - Drevni Meksikanci - Biblioteka cijeli svijet, Novi Sad, 1979. 
. Mihailo Marković - Logika - Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.  
. Mihailo Šljivić - Istorija filozofije - IK Plato, Beograd, 2001.
. Miladin Životić - Osnovna učenja o najvišem dobru i cilju života u istoriji etike - IP Rad, Beograd, 1962. 
. Milan Uzelac - Filozofija igre Nikole Kuzanskog  
. Milan Uzelac - Istorija filozofije I - Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2003.  
. Milan Uzelac - Filozofija muzike - Stylos, Novi Sad, 2005. / 2007.
. Milan Uzelac - Fenomenologija - Veris, Novi Sad, 2009. 
. Milarepa - prevod Zoran Pavlović - Grafos, Beograd, 1989. 
. Mile Savić, Vladimir N. Cvetković i Nenad Cekić - Filozofija za srednju školu - Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 2001.
. Miloš N. Đurić - Sofisti i njihov istoriski značaj - Izdavačko preduzeće Beograd. 1955. 
. Miloš Radojčić, Čedomil Veljačić, Vladeta Jerotić - Budizam i hrišćanstvo - Guliverova galaksija, Beograd, 2003. 
. Miloš Stambolić - Fenomenologija: Huserl, Fink Konrad Marcijus, Ingarden, Šeler, Hajdeger, De Vejlens, Merlo Ponti, Trank-Duk-Tao, Paći, Damjanović - Nolit, Beograd, 1975. 
. monah Kalist (Milivoje M. Jovanović) -  roman - Književna radionica Ratka Zakića, Beograd 1984. 
. monah Arsenije (Jovanović) - Bog i rokenrol - Manastir Crna rijeka, 2006. 
. Monteskje, Šarl-Luj de Sekonda - O duhu zakona - Umetn. društvo Gradac, Feral Tribune, 2001.
. Monteskje, Šarl-Luj de Sekonda - Razmatranja o uzrocima veličine Rimljana i njihove propasti - Utopija, Beograd, 2004. 
. More, Thomas (Novi vijek, engl. f.) - Utopija - Beograd, 2002.
. Moor, Thomas (savremeni USA duhovni pisac) - Srodne duše - Mali vrt, Beograd, 2009. 
. Moore, George Edward (savremeni engl. f.) - Principi etike - Nolit, Beograd, 1963.
. Nenad Kecmanović - Nemoguća država - Glas Srpske, Banjaluka, 2007.
. Nenad Kecmanović - Demokratija (skripta) - Banjaluka, 2011.
. Neo Mondi - Mali rječnik mitologije - Mono i Manana, Novi Sad, 2003. 
. Nevenka Vejinović - Historija filozofije - Školska knjiga, Zagreb, 1966.  
. Nikolaj Velimirović - Simvoli i signali - Petrovgrad, 2003.
. Nikolo Makijaveli - Vladalac - Dereta, Beograd, 2002.
. Novi Zavjet - Biblijsko društvo, Beograd, 2009. 
. Njegoš, vladika Petar II Petrović - Luča mikrokozma, Beograd, 1845. 
. Oscar Wilde - Slika Dorijana Greja - Lento, Beograd, 2009. 
. Pako Raban - Apokalipsa iz ere u eru - Paideia, Beograd, 1997.
. Pako Raban - Vreme sadašnje - Paideia, Beograd, 1999. 
. Per Lagerkvist - Baraba, Sibila, Ahasverova smrt - Veselin Masleša, Sarajevo, 1961. 
. Platon – Fedar ili O lepoti -  prema izdanju Narodne knjige Alfa, preveo Miloš N. Đurić, 1996. 
. Platon - Fedon ili O duši - BIGZ, Beograd, 1976.  
. Platon - Zakoni - BIGZ, Beograd, 1971. 
. Platon - Država - BIGZ, Beograd, 2003. i Kultura, Beograd, 1969.
. Plotin - Index Rerum - NIRO, Beograd, 1984.
. Plotin - Eneade I - II - NIRO, Beograd, 1984.
. Plotin - Eneade III - NIRO, Beograd, 1984.
. Plotin - Eneade IV - NIRO, Beograd, 1984.
. Plotin - Eneade V - NIRO, Beograd, 1984.
. Plotin - Eneade VI - NIRO, Beograd, 1984. 
. Rabindranat Tagore - Gradinar - BIGZ, Beograd, 1981. 
. Radivoje Kerović - Istorija filozofije I - JU Književna zadruga, Banja Luka, 2006.
. Rene Dekart - Strasti duše - Grafos, Beograd.
. Ridiger Bubner - Savremena njemačka filozofija - Plato, Beograd, 2001.
. Robert Alexander - Posljednji ruski car - Rubikon i Editor, Novi Sad i Beograd, 2005.
. Robert Cimer - Kapija filozofa - Laguna, Beograd, 2011. 
. Rousseau, Jean-Jacques - Julija ili Nova Eloiza - Nolit, Beograd, 1964. 
. Sam Harris - Pismo hrišćanskoj naciji - Heliks, Smederevo, 2008. 
. Sartre, Jean-Paul - Egzistencijalizam je humanizam - kritike i diskusija 
. Sartre, Jean-Paul - Filozofske i političke rasprave - Školska knjiga, Zagreb, 1981. 
. Seneka - Ognevu - IP Rad, Beograd, 1963. 
. Simone de Beauvoir - Moć stvari I - Prosvjeta, Beograd, 1996. 
. Simone de Bovoar - Starost I - BIGZ, Beograd, 1968.
. Simone de Bovoar - Starost II - BIGZ, Beograd, 1986.
. Skot Pek - Put kojim se rjeđe ide - Narodna knjiga Alfa, Beograd, 1998.
. Skot Pek - Na nebu kao i na zemlji - Narodna knjiga Alfa, Beograd, 1998. 
. Slavko Ivanović - Tako je govorio Kjerkegor - Neven, Beograd, 2007. 
. Slobodan Nagradić - Religija, crkva i politika - Grafomark, Laktaši, 2007.
. Spinoza, Baruh - Etika - Bigz, Beograd, 1983. 
. Sreten Petrović - Dekonstrukcija estetike - Književna zadruga, Banja Luka, 2006.
. Sv. Avgustin - Ispovijesti - Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1973. 
. Sve religije sveta - Novosti u saradnji s Hrišćanskim kulturnim centrom, Beograd, 2006. 
. Svetlana Knjazeva - Filozofija Bertranda Russella - Naprijed, Zagreb, 1966. 
. Svetozar Brkić - Izabrani spisi: Laoce, Konfučije i Čuangce - Prosveta, Beograd. 
. Svetozar Marković - Pjevanje i mišljenje - Rad, Beograd, 1963.  
. Svetozar Stojanović - Šta su to moral i etika - IP Rad, Beograd, 1962. 
. Svijest i saznanje - Ogledi iz savremene analitičke filozofije (Ryle, Waismann, Gettier, Austin, Grice, Ninton, Geach, Hampshire, Anscombe, Pears, Martin, Deutcher, Williams) - Nolit, Beograd, 1980. 
. Šopenhauer, Artur (Schopenhauer) - Svijet kao volja i predstava - Grafos, Beograd, 1990. 
. Šri Činmoj - Ples kosmičkih bogova - Jutro, Beograd, 1996. 
. Šri Šrimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada - Nauka o samospoznaji - Hinduistička skupnost, Ljubljana, 1986.
. Šri Šrimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada - Život nastaje iz života - The bhaktivedanta book trust garuda, preveo Darko Šobak, Rijeka, 1991. 
. Tacit - Germanija - Rad, Beograd, 1969.
. Talmud - Beogradsko izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1990.
. Tibetanska knjiga mrtvih - Prosveta, Beograd, 1988. 
. Tine Hribar - Istina o istini - Veselin Masleša, Sarajevo, 1982. 
. Umberto Eco - Fukoovo klatno - Beletra, Beograd, 1989. 
. Uspenski P. D. - Novi model univerzuma - Metaphysica, Beograd, 2007.
. Vede - Pešić i sinovi, Beograd, 2007.  
. Vladeta Jerotić - Nedremano božije oko u čudima prirode - JP Službeni glasnik, Beograd, 2008.
. Vladimir Jakovljevič Prop - Historijski korijeni bajke -  Svjetlost, Sarajevo, 1990. 
. Voltaire - Kandid - IP Rad, Beograd, 1961. 
. Vuko Pavićević - Osnovi etike - Kultura, Beograd, 1967. 
. Wittgenstein Ludvig - Logičko-filozofski traktat - Svjetlost, Sarajevo, 1987. 
. Zoran Lazarević - Antički velikani u anegdotama - Prosveta, Beograd, 1994.

PROFESORI:

. Radivoje Kerović: Tajna ljudskog Bitka, Istorija filosofije 1-2, Čovjek u središtu, i druge.
. Zoran Arsović: Priča srca mišljenja, Umijeće dijalektike, Sokrat - melodija filosofije, Šta (pre)ostaje? itd.
. Miodrag Živanović: Kraj marksizma,  Empedokle / Fragmenti mističnog, Triptih, i drugo.
. Miroslav Drinić: Nauka i metafizika.
. Branimir Kuljanin: Agora i oltar, Rusija i evroazijska ideja, i članci.

Prijemni ispit za 1. ciklus filosofskog studija se radi pismeno, testiranjem opšteg znanja iz filosofije. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment