Thursday, 1 December 2016

Pseudo-Dionizije Areopagit


Sastavio je Corpus Areopagiticum, teološko-mistične spise na grčkom jeziku, pod imenom Dionizije Areopagit, a bio je prvi hršćanski biskup grada Atine, iz 1. vijeka naše ere, neki će reći i učenik apostola Pavla. Njegov identitet će, između ostalih, dovesti u pitanje mnogi: Nikola Kuzanski, zatim Lorenco Vala, Erazmo Roterdamski, i drugi. Porijeklo mu se dovodi u vezu sa Sirijom, po nekima čak iz 6. vijeka, kad su se otprilike i pojavili ovi spisi, jer za Areopagita se čulo tek u petom ili šestom vijeku sa prvim hristološkim raspravama. 

Neki će reći da je on učenik posljednjeg upravnika Platonove akademije, neoplatonizma, Damaskija (Damask, 470. - Atena, 550).

Skot Erigen će prevesti njegove spise na latinski u srednjem vijeku. Uticao je Areopagit značajno na njemačke i na španske mistike, i na Akvinskog. Čak i da je lažni učenik Sv. Pavla (obraćenik iz rečenice Djela apostolskih 17:34), ovi spisi, ipak, nisu naivni. Neki (skolastik iz 11. vijeka, Pjer Abelar) su tvrdili da su bila dvojica Dionizija, ali Francuzi se s tim nisu mogli složiti. 

Areopagit neoplatonizam miri s hrišćanskom teologijom i misticizmom. Njegovi spisi: O božjim imenima, O mističkoj teologiji, O nebeskoj hijerarhiji, O crkvenoj hijerarhiji su glavni unutar Corpusa Areopagiticuma, a u uz njih i deset pisama, čiji sadržaj pruža jednu cjelovitu teologiju, koja obrađuje Sveto trojstvo i svijet anđela, inkarnaciju, iskupljenje, simbolički i mistično objašnjava sve postojeće u ovom smislu.

Svaki poklon Savršeni je odozgo, kaže Dionizije u spisu ,,O nebeskoj hijerarhiji”. Govori o bogovidnim i oboženim umovima u spisu ,,O Božanskim imenima”. O potrebi za posvećenosti da bi se saznala Tajna, u spisu ,,O mističnom bogoslovlju” i poziva se uveliko na riječi Svetog Pisma. Ulazak je u nad-Umno, Onome koje je iznad svega. U ,,Pismima" piše kako mrak iščezava sa Svjetlom. U Francuskoj ima njegov monaški red. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment