Thursday, 8 December 2016

Put Slobodi


Da, postoji. Nevidljiv je Put i nije na mapama. Put je ovo ka Slobodi. Ko putuje? Pa, putuje koji sada ovo kuca, nije samo čisti Ja, ma, ima tu svega, nekog vaspitanja, ima, ima, ima zamagljivanja od strana svih. Mora se, i postoji neophodnost. A Sloboda?

Uzročno i posljedično nije sve, Sloboda nas negdje čeka, mogućnosti je napraviti koji korak ka sopstvenom biću da nas bitno tu ne drži društvo, okolina, porodica, ili drugo. Država je sluga Duši. Sve je drugo nevaljalo. Sloboda je koju treba osvojiti da bi biće ostvarilo se Božanski. Nije čovjek samo tijelo u prirodi i vidljivo, nevidljivog mnogo ima. Beskonačno. Sloboda je Dobar Put za Povratak samom sebi, a tad više nismo mi, i Bogu 'Vala, čovjek biće, on još nije, mnogo viši, kad je čovjek od Ljubavi. 

Božansko je Biće čovjek. To već znaju i Bogovi. 

Demokratski? Može biti, treba biti demokratski, ali kada je Božanski, kad udara mjeru vrli ne puteni il' čulnosni, kad Um znade, kada Ljubi i ne krade. Ima tako demokratski, drugačije je od toga životinjski. I pritvorno. Nema Bogu pretvaranja. Republika Idealna je u Duši, Nju ne možeš pokvariti, sebe možeš - to građansko il' seljačko malo, ali naduveno teško ja. I religija Ličnosna je, a Apsolut. Nije samo jednostrano. Kada sebe oslobodi, čovjek bit će i Slobodan. 

Zar da pitam bilo koga kako Dušu da uzdignem, sretan kako da postanem il' ostanem? Šta je Sreća, Dužnost šta je za čovjeka? Neka, neka. Umska bića i Ljubavna nismo zalud. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment