Tuesday, 6 December 2016

Risman - Usamljena gomila


Bolest ljudi uopšte istražuje ovaj nesuđeni sociolog, nediplomirani doktor, ali pravnik priznat k'o psiholog više neg šta drugo, Risman, nije frojdovski već kroz drugu analizu sagledava čovjeka - kroz samo društvo. Društvo prilično pomjera svoje ljude, oblikuje. On će reći da karakter društvo stvara, mislim ,,društveni karakter“ ne čovjekov, a ima i ličnih uticaja. Analiza društva i nije zbog nečeg popularna, pa je dobro da frojdovski sve se svede seksualno, to guraju. Risman bješe neomiljen baš zbog ovog zaokreta prema društvu, neomiljen kapitalnim krugovima.  

Konformist i apatičan američki je građanin za Rismana. Tu smo negdje stigli i do nas. Više drugoga gledaju ljudi nego sebe, uvijek bi drugim se upravljalo. Porobljen čovjek sa svih strana, ali i sobom. Ustaj Lazo. Za početak bar humanizam, al' nije to krajnje već minimum da može se dalje. Čovjek putuje u Svemir. A, već je tu. Osvjesti se. 

Više od genitalnosti i biologizma, a od sudbine niže, kaže Risman, sagledava. Negdje od industrijskog društva. Nije društvo baš potpun karakter, al' zahtijevi društva dovode do napetosti kod čovjeka. Ljudi postaše oglašivači, a bolje biti i kauboj kad je čovjek unutra, spominje Risman. Američki je uvijek ka drugom biti usmjeren. a čak kao i dobro neko je mišljenje prema tom drugom. Jaka stvar. I promašaj kvalitetan. Sve se maši sem ciljeva geografskih, prostori se osvajaju perspektivom, kako reče Osvald Špengler. Faustovska gomila jest usamljena, nema šta. Svi moderni. Isplati se. Tlačiteljski. Za tržište. Dostignuće i tehnika. Tehnološki. Gomila kao da zalud živi. Obrascima. Bez obraza. Tako se živi i akademski pa krize nema, vojska je jaka. Elita je vlasti i onih koji se šlepaju. To biće nekad drugačije, ovo sad masovni je i banalni komunikejšn. Plej stejšn. Propast i zabava. Kanta za istresti. Čovjek.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment