Thursday, 8 December 2016

Savremena psihologija


Oni su u laboratoriji. Ovo su glavni pogledi savremene psihologije:

Kognitivno je spoznajno, i to su mentalni procesi za koje se pretpostavlja da ističu ponašanja: pamćenje, pažnju, percepciju, predstavljanje znanja, mišljenje, i sl. Ljudi, prema ovom oblikuju nova saznanja modelujući postojeća, i zato je vrlo bitan način na koji se prezentuje novo znanje.

Bihevioristi smatraju da je najpouzdaniji način istraživanja psiholoških i mentalnih procesa samo posmatranje ponašanja subjekta. Ako subjekt uspješno položi test, tad se nastavlja s poučavanjem narednih lekcija, a u suprotnom se upućuje na ponavljanje prethodnog.

Kognitivizam (lat. cognitio = spoznaja) je misaono spoznajan, a behaviorizam (engl. behaviour = ponašanje) kao, uz sve to, i analitička psihologija kao teorija značenja kroz posmatranje ponašanja, ali bez duhovnog faktora.

Biheviorizam je nastao u 20. vijeku, a najznačajniji predstavnici su ruski istraživač Ivan Pavlov (1849-1936) i američki psiholog John B. Watson (1878 -1958).

Uz ovo spomenimo i jedan od značajnih pojmova koji objašnjava negativan fenomen u savremenom svijetu nauke i u svijetu moderna života uopšte, pojam - ,,gavagai”, gdje su predmeti i pojmovi površno povezani i na djelu je tzv. ontološka relativnost.

Zatim imamo psihoanalizu i na daleko čuvenog Frojda, koji objašnjava sve nedaće čovjeka zbog seksualne isfrustriranosti, ali i jednog zanimljivijeg Junga sa upotrebom jezika simbola, i alhemije. Pored njih imamo i individualnu psihologiju Adlera, te savremenu psihologiju Froma, koji više od svih pokušava nešto reći o ljubavi. Sa njima je i čudnovati, a neslavno završjeli Wilhelm Reich, kreator teorije o sveprožimljućoj životnoj energiji - Orgonu. Imaju i druge moderne psihološke teorije, ali ne toliko filosofiji značajne. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment