Wednesday, 7 December 2016

Simbolizam (filosofski)


Ko gleda Parižane? Tu već imamo sintezu umjetnosti i filosofije prirode (fizike fizisa) a i mnogo više, ima MIT, metafora i alegorija. Književnost. Pjesništvo. 

Planine su očajnički uzleti zemlje pred nedostižnim, reći će Rabindranat Tagore, indijski pjesnik.

Sve je simbol, sva priroda, pojave, dešavanja, doživljaji. Čovjek sam je simbol svoga postojanja koje je sakriveno dobrim dijelom čulnim doživljajima fizičkog tijela. Čovjek je metafora. Ako pitate čega? - e, mnogo pitate. U vašem je horizontu. 

Npr. i zmija kod gotovo svih starih civilizacija nije samo simbol zla i lukavstva, kako bi htjela Biblija, već je takođ simbol života i spoznaja. Dva su smijera. I ko zna šta sve nam se kazuje? Svi su živjeli s pomoć tijela, prvenstveno, ali tijelo posustaje. Ima dalje.

Još ljepši je simbol ruža, Sunce, krst, Mjesec, Merkur, itd. 

Simbolizam u Evropi je umjetnički ali i filosofski pokret 19. vijeka, blizak je romantizmu. Od praistorije do danas simboli su jedna vrsta višeg jezika spoznaje stvarnosti ili komunikacije, a najčešće upotrebljavani kroz religije. Moderni simbolizam se želio odvojiti od naturalizma i realizma, unošenjem nesvjesnog i duhovnog. Bio je to međunarodni pokret koji se proširio Evropom, a umjetnici tog razdoblja željeli su oživjeti sadržaje proistekle iz pjesništva, mitologije i psiholoških istraživanja. Vodeću ulogu odigrali su francuski umjetnici u polemici o estetici. Simbolizam ideje crpi iz klasičnih i biblijskih mitova, srednjovjekovnih legendi i La Fontaineovih basni; taj stil bavi se egzotičnim temama i istražuje teme smrti. Slike sadrže mnoštvo detalja i bogate su bojama. I više kao filosofija nego umjetnički pravac, simbolizam utiče na nove umjetničke pravce. Istražujući snovite prizore, simbolisti su prelazili granice između vremena i drugih kultura. Simbolizam je, dakle, davanje posebne važnosti simbolu u tumačenju stvari, da bi značenje bilo sam Život. 

Značajna je Alhemija, stara nauka, simbol koji je krasi je ,,kamen filosofa" ili ,,kamen mudrosti". Ona obiluje simboličkim predstavama, poput bajki. Tu je priča i kosmološka. 

Okultna ili tajna društva se takođe obilato služe simbolima, ali to je i nešto drugačije nego alhemija. Takođe religije ne mogu nijedna bez simbola. U vezi sa simbolima je i magijsko djelovanje, a ne samo moć razumjevanja.

Simboli su dati da se može proći. Ne čita ga koji misli, samo ko doživljava ih. Simbol je izraz kao i slika, a alegorija je priča, obje metaforski izraz kojim se kazuje posredno. Značenje je preneseno, uvijek znači nešto drugo zato, PROĐI, kaže Vasilije. 

Takođe, što je nešto i drugačije, oblici zasnivanja simboličke logike su i logicizam kod Fregea i Rasla, formalizam Hilberta i intuicionizam Brouvera i Hajtinga. Algebra logike je prvi oblik savremene simboličke logike kod Bula (Bulova algebra), Morgana, Šredera, što je matematizacija logike ili podvođenje logike pod matematiku.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment