Saturday, 10 December 2016

Sofein


Filosofija je lijepa, ali je ogade ljudi. Ma, nije TO ta. Ni ne čudi. Odgovorno sad o tom tvrdim. Nude drugo pod ovim imenom težinu osjećam, djeca na putu tom izgube snagu. I pitaju zašto. Filosofiju još nisu definisali - uvijek idu na nauku, a šta bi već razum? Hoće da shvati, i uhvati, a uvijek je nešto drugo u ruci. Pa na muci. Ma, ne, ne da se, ne da Sofija na se, Bog daljini je nedostižan. Njegova je. Od prije vremena i vremenski kako kome prikrivena. Otkrivena. 

Kad osjećaš i kada si sam, ljepota je, a da li je umska, ne osjećam. Nije mi neka memorija sad razumska.

Mučna predavanja provode ljudi, stručnjaci ovi-oni i drugih zemalja, to umara, znoji. Sve prolazi, stoji. U konačnome mnoštveno sve je. Nema ničega transcendentno. Nenaučno i naučno se nadima ego.  

Filosofski je pametno samo kad ništa se ne zna, ali da znaš. Ta nije nametna. Ona je vezna. Kontradiktorna, ipak je trijezna. Priča je ovo o Zakonima, al' posebna. I Sudbina ima, nije ni ona baš brutalna. Nema TU nas, pa nema i nema, nadolazi svijet i čovjek, Suština kad sve dublje drijema. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment