Friday, 30 December 2016

Šta bi bilo bez kapitala?


Ljudi viču samo: pare, pare, pare. Uspjeh u parama. Gospodstvo i snaga, ljepota čak. Osoba draga. I vaga. Malo ćeš šta u čovjeku naći sem ovoga: pare, pare, pare! Gospodstvo. Sad neću u sve detalje. 

Što čovječanstvo luta i nije strašno koliko je strašno što lutam ja. I kalupljenje je ,,pametnih“ pa u tom smislu i znaju sve. Kapital sve manje zna kvalitet, količina sve više je bitna i roba kvarljiva. I tu je isto prisutna mjera. A čovjek? Bitno koliko je upotrebljiv. I zabavan. Loš kapital i nije po sebi, al’ s njim karakter je prekrižen, moć dobiti može i nedostojni. Otuda rat. Kapital nema istinsko lice, a brojevi nisu božanske snage sem količinski. 

Šta bi bilo bez kapitala, da zajednica ponudi svakom osnovne stvari, stan, odjeću, hranu. I mogućnost da kulturno stvara i po tom vrednuje za nadogradnju. Imati svega u ponudi svome sugrađanu. Nek radi se u smislu slobode, za ropstvo već odavno dobro i znamo da glancati okove svakodnevno i nije posebno reprezentativno. No, nek radi i robski ako kog raduje. Kapital nema osjećaja sem sebi za umnožavanje. Čovjek sa svijetom raskida i sa Višim.Gušća je tama, sjaj banalan. Lutanja, upravo, svakodnevna. Smjer bez efekta. 

Nije to konačni kraj već stanje u vremenu zaglavljeno, klin u zupčaniku stroja i zastoj. Kosmičkog. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment