Wednesday, 7 December 2016

Strukturalizam (filosofski)


Ovaj pravac se javlja uporedo s lingvistikom kao naukom o jeziku. Izraziti predstavnici su: Ferdinand de Saussure i Claude Levi-Strauss.

Ferdinand de Saussure (1857-1913) je švicarski lingvist koji je svojim postavkama utemeljio modernu lingvistiku (jezikoslovlje) i dao temelje evropskom strukturalizmu kao lingvističkom pravcu koji se razvio dvadesetih i tridesetih godina 20. vijeka. Upravo je pogled na jezik kao sistem, strukturu, ono što je kasnije razvilo strukturalizam. Po tom pravcu, zadatak lingvista jeste proučavanje jezika kao sistema.

Claude Levi-Strauss (1908-2009) je francuski etnolog i antropolog, važi kao osnivač strukturalizma. U periodu od 1927. do 1932. godine studirao je uporedo pravo i filosofiju na Pariškom univerzitetu.

Ono što je glavno kod strukturalista je da žele pronaći stalnu ili univerzalnu strukturu svijeta, a u ovoj potrazi oni proučavaju i stare kulture, mitovi, naročito Levi-Strauss u svojim Mitologikama u 4 toma.  On se bavi istraživanjem i totemizma, srukture srodstva i rasa. On je jedan od poznatijih i uticajnijih antropologa 20. vijeka. Strukturalizam je stvorio nove metode u istraživanju društva. 

Strukturalizam nije jedna teorija, već je to orijentacija primijenjena u različitim oblastima ljudske kulture. 

Elementi strukture sami po sebi nemaju figurativnost ni značenje, nemaju ni sadržaj već na osnovu njihove odnosne pozicije moguće je uočiti značenje kao naknadni efekt, tj. kao rezultat djelovanja same strukture. 

Ovaj pravac će neki neopravdano približiti marksističkoj ideologiji no, struktura sama je pokretljivija, življa, ne nešto monolitno, ona ima mitske osobine, takvu jednu neuhvatljivost. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment