Friday, 9 December 2016

Svijet sjenki i Dolina suza


Da li je čovjek zreo baš ne znam, jer lijepi za stvari i sputava se, a valjalo bi biti bar malo i kreativan u bilo čemu. Ne protiv života. Koliko znanja se ponijeti može kad tijelo je slabo? Od velike snage da l' pucaju mjesta koja su ostala zamršena? Poželjno je da još se luta, jer svijet ne bi ni postojao bez lutanja Sebi i drugom. U Istini ni nema svijeta ili tek ima? Bog oblika nema, a isto ima, Vidjet Ga možeš i ne vidjeti. Ne naučno, nečistoće se uklanjaju vršenjem svojih obaveza, al' mnogi ne znaju koje su im. Nemaju mnogi tu iskrenost i to pregnuće. Hoće gotivu.

Kad ne prođem s imenom ovim ja proću s nekim drugim, jer maski je bezbroj kao i vrata rođenja i smrti, a Život Jedan bez zjenica, kompjuterska igra smo - binaran kod u nula i jedan, ima i nema. Zar Nula tek ima? Promašaj je kad pogodiš metu, jer vrijednosti su pobrkane. 

Postoje ljudi kao vulkani i vatre što gore sa sviju strana. Meteori. A to što Mjesec nas i dalje jede, to upravo smo ogladnjeli mi. Sve spolja što jede je čovjekovo. 

Bez ,,ja“ su mnogi ostajali, ostane i toga ,,ja“ bar malo da vrati se kući lutalica. Potpuno čovjek će postati Voda. Vatra il' Voda.

Žudjeti možeš za telefonom, za autom, stanom, putovanjem, ili za Bogom, obitava u nama čovjek sa Bogom sjedinjeni. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment