Saturday, 10 December 2016

Svjetlosna filosofija


Vježbaj Dušu ,,naukama”. Racionalno i mističko (intuitivno), gnoseološki i ontološki, mišljenje i pobožna djela. Put težak i mučan. Viša spoznaja dovodi Ljubav. Intuitivni je prodor u Biće za Ibn Sinu. Mističko je blizina Njega-Nje. Božanskog. Viša je Volja i Viša Svjetlost. Svjetlosna filosofija. Ljepota i Ljubav Savršeni. Iskustvo. Sjedinjeni. 

I pjesnici traže Bitak, ono prije, od ovoga što je tu, Tu-Bitak sad entitetski. Biće koje gleda ima svoje mjesto i postavlja horizonte, gleda ali još ne Vidi. Ima Istok: Suhravardi, Avicena, Mula Sandra, Ibn Arabi, pjesnik Rumi, … Ontološki. Bitak bogme, ne možeš definisati, jer je prije. On se daje a i krije. Bitak Jeste, a i Nije. Bitak nam se zato smije. Istina je sama bitna. Ovo polje Vječnosti je Božansko Lice. 

Od Bitka se dugo ljudski odmicalo pa su zvali na Povratak. Na Povratak zovu svi, i Mistici, sa četvrtog na broj Tri. Pitagora. Platon. Religije. Od formalne Huserlove Hajdeger prelazi na tzv. fundamentalnu ontologiju. U svijetu je Bitak. Prisutnošću traži Bitak, a ne pojmovima. U Suštinu ne entitet. Čovjek ima svijest o tome i može to sprovesti. Praktično je ne pojmovno. Esencija. Ali, Otkrovenje ako kome dođe nrgdjr prebaci se esencija. 

Ne distanca, ne pojmovi za Hajdegera, Prisutnost je. Dok Dekart kaže ,,Cogito …” Hajdeger vidi subjektivnost. Kogitacija nije puko misliti Dekartu, to su neka dešavanja Duše, raznorazna. I stanja. Mislim.

Trebalo je skloniti prvo subjekat da se vratimo Bitku. I besmisleno je pojam Bitka staviti u pojam. Tu je Greška po Hajdegeru. Pojmovno shvaćen Bitak je tek ontički - predstava onog što postoji, što nam se ukazuje, ne još ontološki. Epistemološki je, saznajno. Dakle, fundamentalna ontologija govori o Suštini Bitka, ne o njegovom pojmu. 

Prisutnim Znanjem potvrđuješ Bitak, na Istoku kažu, i neki Zapadni mislioci. 

Pjesnik ide intuitivno, neposredno, tek to je svijest. Hajdeger prizna pjesnicima. Pjesnik pjeva, baš ga briga. Ali ,,Pjeva”. On roni već morem u Ljubavi, makar nijem, i kao Dobri Dobri Dobrev. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment