Tuesday, 6 December 2016

Nikola Tesla


Blistav um i dobar čovjek, lijepa Duša, moćan Duh. Natčovjek je. Pravio je svoje munje. Njemu pripada budućnost, kaže. Rođen u Krajini, tad Austro-ugarskoj. Ne izmisli istosmjernu, a nije ni sajalicu već naizmjeničnu struju, i mnogo toga određuje: radio-talas, upravljanje na daljinski, elektro ili induktivni motor na naizmjeničnu struju, moćni transformator, oscilator, anti-gravitacijske uređaje, i drugo. Odlazi do jonosfere. Principe radara odaje Tesla i stotine drugih izuma. Jedinica za magnetnu indukciju jest 1 Tesla (T) po MSI. Turbina mu je bez lopatica, s djelovanjem graničnih slojeva između fluida i na površini. Ima i tajnih projekata: put kroz vrijeme, nevidljivost, npr. On govori o porukama s drugih planeta i svjetova. Još je za nas fantastika. Ko smo mi? Samo znamo Tesli nismo baš dorasli. 

Sve dok Zemlja se obrće k’o planeta, ima nekih vibracija što se mogu pretvarati u koristan rad mašina. Iz etera materija se kreira i nestaje po jednostavnim matematskim principima. Šta nam treba? Bar shvatanje vremena i Beskonačnog. Beskonačne energije. Otkriće je i fuzija, nama slabo objašnjiva. 

I želio je ljudima dati energiju na poklon, ali taj toranj je srušen kao ideja 1908. godine. Odbio je Nobelovu nagradu 1937. 

Dijete sa sela. Ide u politehničku u Gracu. Profesori savjetuju roditelje da ispišu sina ako ne žele da se ubije prekomjernim radom. Prelazi u Prag Tesla. Zatim radi u Budimpešti kao telefonski tehničar. Recituje prijatelju Geteova Fausta i crta sile obrtnog magnetnog polja u pijesku. Zatim u Pariz putuje, u firmu koja radi za američku (Edisonovu) kompaniju. Putuje u Ameriku i demonstrira obrtanje bakarnog jajeta kao Kolumbovog.  

Čitav život je čovjeka električni tok, a njegova duševnost, to je svjetlo, kaže Tesla. U glavi mu se rađaju slike, a planove od izuma svojih čuva u glavi, nije ih pisao. Ali i piše no, nije se opterećivao tim, i pokupiće mu mnoge papire nakon smrti oni koji kontrolišu stvar. Janosti je dato malo, i drukčije. Još se ne da letjelica na elektro pogon. Družio se s Markom Tvenom. Govorio je jezike: srpski, engleski, njemački, talijanski, francuski, češki, mađarski, latinski, slovenački. I marsovski. 

Moj mozak je samo prijemnik, u Univerzumu postoji srž iz koje dobijamo znanje, snagu i inspiraciju. Nisam još došao do tajne te srži, ali znam da postoji, kaže Tesla. 

Vrijeme je matematika. A Edison nije znao za vrijeme pa je dugo probavao, uvijek pješke. I bez mašte. Nematematski. Vanljudska stvarnost ide kroz čovjeka, kaže Tesla. Njemu se određeni zakon pojavljivao spontano i u obliku geometrijske slike. Zatim ide razumjevanje principa i fizička interpretacija istog. I mora da se apstrahuje, al’ ne prazno. Za Teslu su mišljenje, pamćenje, kretanje samo povratni procesi. Čovjek je i jedna posebna vrsta automata, al’ nije tek to. Tesla? Oduhovio fiziku, oduhovio tehnologiju, nauku. Za njega zna i Indija. Vidovnjak ili vidjelac. Gleda, a Vidi. Mi gledamo. Ne Vidimo.

Vivekananda šalje pismo svom indijskom kolegi nakon susreta s Teslom: ,,Ovaj je čovjek drugačiji od zapadnjaka (...) Pokazao mi je eksperimente s elektricitetom, koji je za njega živo biće i sa kojim razgovara on i naredjuje mu (...) Radi se o visoko spiritualnoj ličnosti. Bez sumnje on poseduje duhovnost najvišega nivoa i u stanju je da prizove sve naše Bogove (...) U njegovim električnim vatrama raznih boja pojavili su se preda mnom gotovo svi naši Bogovi: Višnu, Šiva ... a osjetio sam prisustvo i samog Brame.”

Anštajnu je najveća brzina u vakumu brzina svjetla sa 300.000 km/sec, a za Teslu brzina EM talasa nije ograničena, mjerenja i eksperimenti kazuju da je moguć i trenutni prenos talasa i energije na bilo koju razdaljinu, a takođe i brzina mehaničkih i električnih talasa kroz Zemlju uveliko prevazilazi Ajnštajnovu brzinu svjetlosti u vakuumu. Vakumsku neonsku cijev je stavio u polje svog transformatora i ona je zasvjetlila. No, svud je u prostoru energija i jednog dana neće je trebati ni prenositi.

Čak,  osvjetljava prostoriju bez ikakvih lampi, isključivo pobuđivanjem vazduha da svijetli. Pravio i vatrene lopte, držao u ruci, stavljao u kutije, i tako dalje, kao stabilne strukture koje su trajale minutama. I sam je čak svijetlio pred ljudima Tesla.

Tven (Samjuel Klemens) umire 1910. godine, za Tesku ne, a šest godina kasnije objavljena je i čudna Tvenova novela ,,Tajanstveni stranac". U njoj se govori o Anđelu koji silazi s Neba u malo austrijsko selo, gdje se susreće s grupom dječaka sa kojim se igra i poučava ih tajnama Svijeta ... i prije nego što Anđeo napusti prijatelje, sa sela dječake, uvodi ih u posljednju kosmičku tajnu koja ih je užasnula, u tajnu Nebića, koja kaže: ,,Sve je samo misao, ništa ne postoji, i ja sam samo misao, usamljena misao što luta praznim prostranstvima Svemira"...

Teslina fizika fizičkog kontinuuma ili etra i njegova naučna misao oslanja se na predsokratsku antičku kosmologiju i pitagorejsku generičku matematiku.

Još kaže: ,,Mi nismo ništa do talasi u subjektivnom prostoru i vremenu i kad ti talasi iščeznu, iza nas ne ostaje ništa ... Nema individualiteta. Ne može se reći da talas u okeanu ima individualnost. Postoji samo iluzorno sljedovanje talasa jednog za drugim. Vi niste ista osoba koja ste bili juče; i ja sam samo niz približnih egzistencija, ne potpuno istih. Ovaj lanac je ono što proizvodi dejstvo trajnosti, slično pokretljivosti slike, a ne moja subjektivna i pogrešna predstava o mom realnom životu”.

Ne znam  da li je. A i zašto bih oblikom bio isti? Suština je nama More.

Sai Baba je rekao: ,, … i kao što vidjeste, njegov genije je bio pomračen ljudskom pohlepom koja, žedna svjetske slave i gladna materijalnog bogatstva, nije mogla da ustukne i ustupi mjesto Dobroti, Harmoniji i Čistoti - jedinim istinskim vrijednostma čovječstva i prirode na planeti.”

Nakon smrti njegova je imovina označena kao strogo povjerljiva. Po njemu je nazvan asteroid 2244 Tesla, i krater na Mjesecu, Tesla.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment