Thursday, 8 December 2016

Tradicija


Čovjek padne mnogo puta i uviđa da je slab no, ubrzo pomisliće opet jak je. Pašće opet. Stiže tuga. Nevidljiv je rat kad volju svoju predaš Najvišemu, borba je sa dvije volje. Puštaj, više ne odstupaj, ima nešto što se daje, nas ne pita. 

Nepravilno sudi čovjek negledajući Dubinu, čuvati se mora od ovog neznanja, i od praznog znanja kojeg nosi slabo samoljublje. Ustaj protiv svoga uma prije nego gordost dođe. Nehotice sebe krade čovjek. Pazi. Traži savjet. Učeno neznanje nudi Nikola Kuzanus, njemu Početak je prije stvari. E, baš tu, u Vječnom budi. Onaj što to definiše neznalica je, i kažu. 

Rumi kaže: Spoljašnjom si formom mali, a unutra makrokosmos. Ili bolje - mikroTheos.

O svem priča Tradicija ... prenosi se. Savršenost. Bit. Suština. Put ka Biću. Put u samu Beskonačnost. Ima isto preporuka: čuvati se praznovjerja, tradicije razaranja koja sama sebi cilj je. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment