Friday, 9 December 2016

Tragos - Oda = TRAGEDIJA


Tragos - Oda = TRAGEDIJA, Jarac je i njegova pjesma - morao je on da pjeva izvan hora, morao je jer pjesma je bila ONA koja kući ga vodila. Sam iz stada izašao je i gleda negdje van onog čem do tada je pripadao. Malo brada, malo tijelo, rep, sve malo je kad čovjek osta slijep, a jarac, iako omržen po nečem je bio i lijep.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment