Saturday, 10 December 2016

Trijada


Ona stiže sa Istoka, al' je bila i Zapadno. Da, s Izvora. Istok jeste metafora. Nije koncept nebo (krug il' yin) k'o svjetlo, zemlja (kvadrat ili yang) k'o tama, kvadrat u krugu je sami čovjek. Nije borba dobra-zla k'o tabla ovo šahovska je - jedno Polje, svojevrsna je Trijada, Trojnost, Troja. Mi smo treći pojam i k'o most smo objedinjujući isto pojam. Kako god. Ne mislim na trojnost jedne religije već drugo je. Ni hegelski. Viši nivo je i princip nedjelanja pa se prenosi na niži. Nepokretni Pokretači. Nedjelatno je djelatan Sveti Duh i kao Nebo nejasna je materija Crna Dama (materia prima) Maya ili je Marija, upravlja se Nevidljivim. Ono ispod tlo je ili je podloga pojavnosti, Supstancija ispod stoji podležeće, a i subjekt ispod stavljen je k'o bačen. Centar u svem učestvuje, a miruje. Zajedničko je Jedinstvo nasuprotna (al' naizgled) dva trougla, zato ima i četvorstvo kad se stavi osnovica na osnovu, romb. 

Ovdje je čovječanstvo, možda, desno, Put je lijevo, mijena prije i kosmička. Istok glava je solarno lice svijeta, sjever-jug je desno-lijevo. Ne polarno. Zavisno od posmatrača. 

Čovjek puzi kao zmija, leti poput ptice Duša, sve simbolom (vrat i krila) labuda je pa, i pjesma. Subjekatski mi imamo posmatranje (Theoria il' Dhyana, Tchan, Zen) prema ispod ležećemu. Ako znamo, nije da razumijemo, koji Vidi nema potrebu za znanjem. 

Rasplinuće tijela je čvrstina Duha. Nije puko nestajanje. Dva su vida, k'o dva ključa kaduceji sa krilima medicina. Ostvarenje. 

I opet k'o platonski je da u ovom svijetu broji se od DVA, jer Jedan nije broj brojivi, bespolni je i Vrhovni Brahman hinduski je l' Nula, Biće (grč. to Ontos) il' ne-Biće, samo nije dualizam. 

I ne pitaj nikad za kim zvono zvoni ...  kako reče i John Donne. 

Letindor (ww.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment