Wednesday, 7 December 2016

Utilitarizam


Utilitarizam (lat. utilis = koristan) je pravac u etici koji polazi od pretpostavke da je etički ispravno ono djelovanje koje povećava ukupnu sreću u svijetu, opšte dobro, korisnost. Pojam je u filosofiju 1781. godine uveo engleski filosof, i sam zastupnik utilitarizma, Jeremy Bentham (1748-1832), zatim britanski filosof John Stuart Mill (1806-1873) kao drugi veliki zastupnik utilitarizma, zatim Hutcheson. 

Utilitarizam predstavlja ne samo etičku, nego i pravnu, socijalnu, ekonomsku i psihološku teoriju koja u ponašanju ljudi kao vrhunsku vrijednost ističe vladavinu načela korisnosti, gdje praktična korist (a vrijednosti su već definisane) treba biti osnovno načelo i kriterij čovjekova djelovanja. Polazeći od ovakvog kriterija odluke se donose isključivo u zavisnosti o tome imaju li ili nemaju pozitivne posljedice u ambijentu društvenog života. Pokušava se postići najveća moguća dobit za najveći broj ljudi, i ne nužno samo ljudi. Utilitarizam je najčešće korišten kriterij u poslovnim organizacijama, i u skladu je s ciljevima efikasnosti, produktivnosti i visokog profita, u službi je savremenog korporacijskog mišljenja. 

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment