Wednesday, 7 December 2016

Velimir Abramović - filosof matematike i fizike


Postoji Bog, a dijelovi su se organizovali prema matematici. Vančulni Zakoni određuju čulni svijet. Tačka je vremenska ne prostorna, sve ide ka njoj, otud i gravitacija, nema anti-gravitacije po Abramoviću. Centar Beskraja je svud, jer je nelokalan i kao takav neprostoran. Sve se dešava oko tačke, i klatno, i poluga, strma ravan, i obrtanje. Čovjek ne zna mnogo, kao što ne zna ni sam svoj organizam. Ne znači da se ne može ništa učiniti. 

Prihvatiti kosmičku realnost bi valjalo, onu koja je samoregulaciona, koja i nas koristi u nekom smislu. Sadašnji pojam materije uopšte nije dobar po mišljenju Velimira Abramovića.

Svjetlo postoji i mimo atoma, ono je vječno, i sve može biti vječno ako se uvede Duh u nauku. Duh je prognan. Univerzitetska nauka je u dubokoj krizi i trebala bi biti zamjenjena dubokim i Duhom obogaćenim mišljenjem. Energetski čovjek postoji i bez molekularnog tijela. 

Brojevi vladaju a ne mitološka bića, to shvatiti jeste unaprijediti odnos s Bogom. Vrijeme je natčulno, shvatiti vrijeme s aspekta fizike jeste ulazak u sferu Duha. Tesla je bio u višem stanju svijesti koje je blisko svecima, kaže Abramović. Kod Tesle imamo primjer oduhovljene fizike, a ne nametanje naše moći kosmosu, jer nečem konačnom dobiti bitku nad Beskonačnošću nije moguće. Kad kaže Abramović da je Tesla osnivač nove religije, reakcije jesu burne, ali ne znači da nema smisla, jer Tesla, po Abramoviću, ima transcendentalne uvide u nauku, karakteristične za vjerovanje koje nije racionalno već ide preko granica nama poznatog uma. 

Matematika je splet vančulnih zakona koji upravljaju prirodom, to je sumersko-pitagorejska matematika, koja stvara pojave, a ne opisuje. Cio Kosmos razložen u geometriju valja prevesti u ontologiju, koja je preciznija od matematike, i tu se može govoriti o objašnjenju gravitacije iz tačke.

Dubina i mudrost prije rada, čovjek se treba prilagoditi kosmosu i zakonima kojima je porođen. Razumjeti vančulne Zakone koji određuju čulni svijet. Ustvari materija je sve apstraktnija što joj umski prilazimo da je na kraju i nema, ničeg osim Duha. Odgovornost i prema planeti je neophodna. Sreća je da čovjek ne odlučuje već nas preuzme neka Ideja iz dubine kosmosa i konačno uradimo ono što treba. 

Velimir Abramović u emisiji ,,Kosmos"

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment