Tuesday, 6 December 2016

Vrijeme - uopšte


Natčulno je. Ja ne pijem koka kolu dok se bavim Idejama. Ja ne jedem janjetinu, prasetinu tako često. Ideje se bave sa mnom. Kad porastem biću lotos. Tu se ne mo'š prisiliti. 

Ezo - tera il' je theo? Ne znam. Je li kosmološki? Unutrašnji. Negdje prije politike. To treba da shvatiš. Sebe. Tu si, gore ili dolje. Al' spontano. Da, svuda je mrtvo more kada ideš isključivo akademski. 

Društvo nije više društvo već je Duš-tvo, traži Dušu. Neka zlo se hrani sobom. A ne tobom. 

Izražava čovjek nešto. Ideju. I ništa nije jače od Ideje čije je vrijeme došlo, kaže Andrić. To ide kroz višu svijest, ne sistemski, akademski. 

Apstrakcija? Ne isprazna. Um i tijelo se skopčava preko Srca. I od Sunca podrška je. A kretanje? Neki kažu virtuelno rasprostrto. Materijsko. 

Saznajmo bar šta je vrijeme, od svega je odvojeno. Asinhrono. Ne mora da živiš samo u prostoru. Kao vrijeme, veličinu ima al' je nedjeljivo. 

Talas ide u oblike, materiju, i obratno. Sferno. I spiralno. Misliti se može čak i linearno. 

300.000 km/s je dužina tog talasa, 1 HZ. A Nula?   

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment