Friday, 31 March 2017

Predlog i obrazloženje teme za seminarski rad

Student filosofije: ______________
2. ciklus studija, br. indeksa ______
e-mail: __________________
predmet: Feministička filozofija
Profesorica dr M. K.
Međuzemlje: prije 600 godina


PREDLOG UZ OBRAZLOŽENJE TEME ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ PREDMETA FEMINISTIČKE FILOZOFIJE

Poštovana Profesorice M. K., želio bih za seminarski rad iz Vašeg predmeta Feminističke filozofije obraditi sljedeću temu, koja je među ostalima data nam na raspolaganje po planu studija i tema je: Feministička teorija i dekonstrukcija.

                                                                               S poštovanjem, student: 
                                                                                           _______  ______


1. OBRAZLOŽENJE TEME

Ovaj seminarski rad bi se fokusirao na problematiku značaja filosofske dekonstrukcije (Žaka Deride) za feminističku teoriju i praksu, uz Deridino stanovište i stanovište pojedinih autorica iz područja feminističke teorije. S tim u vezi, seminarski rad bi bio urađen, pored uvoda i zaključka, kroz tri osnovne tematske cjeline ili poglavlja i njima pripadne podnaslove, koji nisu sad svi precizno predviđeni:

A. Prvo poglavlje rada, nakon uvoda, bio bi uopšte o pojmu dekonstrukcije kao jedne od filosofskih metoda rušenja postojećeg i izgradnje novog pogleda na stvari, u našem slučaju problem roda i pola u savremenom društvu;

B. Drugo poglavlje bi bio osvrt na mogućnost primjene filosofske dekonstrukcije na postojeće stanje polne i rodne (ne)ravnopravnosti za feminističku teoriju i praksu po viđenju i pojedinih teoretičarki feminizma;

C. Treće poglavlje, a prije zaključka, bilo bi i problematizovanje jezika uz druge važne faktore Deridine teorije za oblast feminizma.

Metod rada bi bio proučavanje, dakle, uz Deridinu literaturu i feminističkih tekstova, koji se odnose na isto i slično u smislu problema pola i rodne ravnopravnosti zatim i druga pitanja važna za feminizam kao pokret, nauku ili filosofiju, a u vezi s dekonstrukcijom. Pored originalnih djela filozofa i filozofkinja pažnja bi, dakle, bila i na drugoj vrsti literature, poput priznatih ženskih časopisa, feminističkih članaka, tekstova udruženja žena i ostalo, uglavnom dati u narednom spisku radne literature za predloženi seminarski rad. 


2. RADNA LITERATURA

Literatura i izvori koji bi se koristili u izradi ovog rada su zamišljeni sljedeći:

01. Adriana Zaharijević, Grupa autorkinja, Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka, Beograd: Žene u crnom - Centar za ženske studije i Ženski fond ,,Rekonstrukcija”, 2007.
02. Atanasijević, Ksenija: Etika feminizma, priredila Ljiljana Vuletić (tematski broj, časopis Ogledi, br. 11), Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2008.
03. Atanasijević, Ksenija: Portreti žena, Beograd: Plavi jahač, 2010.
04. Centar za ženske studije Zagreb: Časopis ,,Treća“ (2008-2015.), ... tekst će biti odabran, pristupljeno prije 600. godina, https://zenstud.hr/izdavastvo/treca
05. Centar za ženske studije Beograd: Časopis ,,Ženske studije“, ... tekst će biti odabran, pristupljeno prije 600. godina, http://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/elektronska-izdanja
06. Bojanić, Petar, priređivač: Zbornik radova sa naučnog skupa: „Glas i pismo: Žak Derida u odjecima“, održanog u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, 8-9. decembra 2004. godine.
07. Derida, Žak: O gramatologiji, Sarajevo: Veselin Masleša, 1976. 
08. Derida, Žak: Pisanje i razlika, Sarajevo: Šahinpašić, 2007.
09. Fuko, Mišel: Poredak diskursa, Pristupno predavanje na Kolež de Fransu (1970), Loznica: Krapos, 2007.
10. Fuko, Mišel: Hrišćanstvo i pastirska moć, Filozofski fragmenti, 2007. Loznica: Krapos, 2007.
11. Jarić, Vesna / Radović, Nadežda: Rečnik rodne ravnopravnosti (102 pojma rodne ravnopravnosti za 102 godine osvajanja ženskih ljudskih prava), Beograd: autorsko izdanje, 2010.
12. Karapetrović, Milena: Ona ima ime (o filozofiji i feminizmu), Banja Luka / Bijeljina: Artprint / Organizacija žena ,,Lara“, 2007.
13. Karapetrović, Milena: U lavirintima bića: ontološka rasprava, Banja Luka: Filozofski fakultet; Grafid, 2014.
14. Karapetrović, Milena: U sjeni avatara, Zagreb: Časopis ,,Filozofska istraživanja“, 2012.
15. Kodrnja, Jasenka: „Rodni aspekti etike“, Filozofska istraživanja 25 (2005), Sv. 4 (805 - 814)
16. Liotar, Žan-Fransoa, Postmoderno stanje - Izvještaj o znanju, Zagreb: Ibis grafika, 2005.
17. Liotar, Žan-Fransoa, Fenomenologija, Beograd: BIGZ, 1980.
18. Longino, Helen E.: „Feministička epistemologija“, u John Greco i Ernest Sosa: Epistemologija, Zagreb: Jesenski i turk, 2004. (403 - 436)
19. Milojević, Ivana/Markov, Slobodanka (ur.): Uvod u rodne teorije, Novi Sad: Mediterran Publishing, 2011.
20. Pizan, Kristina de: Grad žena, Beograd: Feministička ’94, 2003.
21. Veljak, Lino: ,,Ontologizacija rodne diferencije kao apstraktna antiteza klasičnoj metafizici“, Filozofska istraživanja 25 (2005), Sv. 4 (771-780)
22. Zajović, Staša / Kovačević, Ljupka: Feministička etika brige, (čitanka) Beograd: Žene u crnom, Kotor: Anima, 2012.


Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment