Monday, 3 July 2017

Rudolf Štajner - borba za Dobro


Relativno je lako pričati o modernim pitanjima ako se oslanjamo na podatke vanjskog znanja koji se smatraju naučnim, praktičnim, i tako dalje. Ustvari je, iznimno teško pričati o tim pitanjima sa gledišta nauke inicijacije, po riječima Rudolfa Štajnera. 

Za onoga ko govori s tog gledišta o problemima današnjice zna da mu se suprostavljaju ne samo povremena, subjektivna mišljenja onih kojima se obraća. On takođe zna da je veliki dio čovječanstva danas već pod kontrolom, od jedne ili druge strane, arimanskih (kao zoroasterski zloduh ili destruktivni duh) snaga kozmičke prirode koje bivaju sve snažnije i snažnije. Da bih objasnio šta mislim pod tim, moram vam izložiti neku vrstu povijesnog pregleda o podosta dugom periodu ljudske povijesti, govori Štajner.

Široko rašireno učenje mudrosti drevnih vremena mora uvijek biti u kontrastu s razumjevanjem života i svijeta koji ima sasvim drukčiji karakter.

Modernu nauku ne treba odbaciti već shvatiti njene iluzije i uzdići se u duhovno istraživanje, po Štajneru. Imaju kosmičke snage kojima je u interesu da čovjek ostane u naučnom praznovjerju, te snage prije Hrista on je nazivao luciferskim, a nakon Hrista, ili sada ahrimanskim. Mi u nauci moramo ići dublje od dokaza do kojih smo došli i do kojih se na taj način može doći. Ta veća iluzija kreće, po Štajneru, od Reformacije, zatim i Renesansom, zatim i ekonomistima (naročito s Marksom) u modernoj civilizaciji, koji se pojavljuju kao predstavnici vladajućih. Dakle, nekad su vladajući bili inicijanti, zatim sveštenici pa na kraju ekonomisti. Današnji vladari su sluge ekonomista, po Štajneru. Preuzimaju tu moć snažno i bankari. Ključno sredstvo za obmanu je postao novac, uz sve manjak svjesnosti. 

Evanđelje mora biti produbljeno duhovnom naukom ako želimo steći stvarno shvatanje Hrista, istražiti pojedina Evanđelja i doći do njihova prava sadržaja. Prihvatiti Evanđelje kakvo je i kao što bezbrojni ljudi danas prihvaćaju, i posebno onako kako se ono naučava danas, nije put do Hrista VEĆ put od Krista za Štajnera. Moderna teologija je takođe postala materijalistička. S tim se pomaže primicanje arimanske sile. Događanja su i dublja od samo subjektivnih predrasuda.

Letindor (www.letindor.blogspot.com)

No comments:

Post a Comment